Trots op zorginhoudelijk en financieel resultaat 2016

Gelre ziekenhuizen presenteert met trots haar jaarbericht 2016. “Willen we Gelre toekomstbestendig maken. Dan moet je ook blijven investeren en dus niet alleen besparingen doorvoeren. Zo kunnen we goede zorg blijven bieden. Ik ben trots op het resultaat dat we in 2016 met elkaar hebben gerealiseerd: diverse zorginnovaties en samenwerkingen die de patiënt ten goede komen. En bovendien een positief financieel resultaat van € 3,1 miljoen”, aldus dr. M.A. Galjee, voorzitter Raad van Bestuur

Ambities en investeringen

Wij willen in de regio onze patiënten de beste zorg bieden. Daarom investeerden we in 2016 in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan nog betere zorg en kwaliteit. Ook houden we de deskundigheid van onze medewerkers hoog via scholing en het trainen van vaardigheden. De twee hoofdrichtingen van Gelre: oncologische en chronische zorg hebben zich verder ontwikkeld. Onder meer door de invoering van een nieuwe techniek, vernieuwende zorgconcepten en samenwerking met regionale partners. Ook de speerpunten (zoals gynaecologie & verloskunde) en de landelijke expertisecentra (zoals het Lyme Centrum) van Gelre zijn volop in beweging.

Ontwikkelingen ziekenhuisbranche

Net als andere ziekenhuizen wordt Gelre geconfronteerd met landelijke ontwikkelingen. Er is een afnemende zorgvraag door een hoger eigen risico. Banken stellen strengere eisen aan de financiële positie. En zorgverzekeraars kopen zorg in tegen lagere vergoedingen. Dit betekent dat we in 2016 besparingen hebben doorgevoerd. Tegelijkertijd is er ook geld vrijgemaakt voor innovaties. Want wil Gelre klaar zijn voor de toekomst, dan moet je ook blijven innoveren. Aan de verschuiving van zorg naar de 1e lijn leveren wij actief een bijdrage, zodat de zorg op de lange termijn betaalbaar blijft. Wij doen dit door kennis te delen en diagnostiek te leveren aan die 1e lijn. En ook door met huisartsen samen te werken op bepaalde zorggebieden.

Jaarrekening 2016

In 2016 hebben we hard gewerkt om het negatieve resultaat van 2015 om te buigen naar positieve cijfers. Daarvoor zijn diverse maatregelen genomen en uitgevoerd. Gelre ziekenhuizen sluit daarom het financiële jaar 2016 af met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. De solvabiliteit (de mate waarin ziekenhuizen op de lange termijn kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen) heeft zich positief ontwikkeld en is gestegen naar 24,1%.

Goed voorbereid op 2017

Voor 2017 heeft Gelre een sluitende begroting liggen met een positief resultaat. De implementatiefase van het project Toekomstbestendig Gelre en het verder verbeteren van het financiële fundament voor het ziekenhuis zijn de twee centrale thema’s voor 2017.

Het jaarbericht 2016 van Gelre kunt u hier bekijken.

 

Geplaatst op 2 juni 2017

Jaarbericht 2016

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten