Topklinische zorgfuncties

Binnen Gelre ziekenhuizen hebben we vier topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend, te weten: Apeldoorns Duizeligheidscentrum, Expertisecentrum Ouderengeneeskunde, Expertisecentrum IC Gelre en Lyme Centrum Apeldoorn. Topklinisch houdt in dat het gaat om zorgfuncties voor complexe aandoeningen, waarbij hoogwaardige patiëntenzorg is verweven met wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, opleidingsmogelijkheden en regelmatig contact met patiëntenorganisaties.

1. Apeldoorns Duizeligheidscentrum

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) is in 2000 van start gegaan als eerste multidisciplinaire polikliniek voor duizeligheidsklachten in Nederland. In de loop der tijd is het ADC uitgegroeid tot een landelijk expertisecentrum voor duizeligheid, waar jaarlijks ruim 1200 nieuwe patiënten worden gezien. Ruim de helft van dit aantal is afkomstig van buiten de Apeldoornse regio.
Alle patiënten worden gezien in een multidisciplinaire setting door een KNO-arts en neuroloog, zo mogelijk op dezelfde dag als waarop het aanvullend onderzoek plaats vindt. Het ADC beschikt naast de gebruikelijke evenwichtstesten over geavanceerde onderzoekstechnieken zoals posturografie (balansmeting), VEMP (vestibular evoked myogenic potentials) en video-head impulse test. De uitslagen worden met de patiënt besproken in het multidisciplinaire spreekuur. Zo krijgt de patiënt gelijk inzicht in de oorzaak van zijn klachten en ontvangt advies over de behandeling ervan.

Het ADC is gespecialiseerd in de behandeling van verschillende vormen van benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), een van de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Verder is er veel ervaring in de behandeling van M. Menière met intratympanale injecties en fysiotherapeutische behandeling van balansklachten als gevolg van functieverlies van het evenwichtsorgaan (vestibulaire revalidatie).

Het wetenschappelijk onderzoek binnen het ADC is klinisch georiënteerd en richt zich onder andere op de evaluatie van diverse evenwichtstesten, de invloed van duizeligheid op health-related quality of life, en de effectiviteit van behandeling van BPPD, M. Menière en neuritis vestibularis. Medewerkers van het ADC organiseren (of participeren in) diverse landelijke cursussen en symposia over duizeligheid en evenwichtsstoornissen voor medisch specialisten, huisartsen en fysiotherapeuten. Meer informatie hierover staat op de website van kenniscentrum duizeligheid.

2. Expertisecentrum Ouderengeneeskunde

Het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO) is een specialistisch centrum dat optimale zorg voor (kwetsbare) ouderen nastreeft. We vinden dat iedere patiënt een behandeling op maat verdient en dat de patiënt centraal hoort te staan en niet zijn ziekte of beperking. Wij zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek onmisbaar is om goede zorg aan (kwetsbare) ouderen te kunnen leveren. Door het ECO kunnen we bijdragen aan bewustwording van de specifieke problematiek bij ouderen en zorgen voor innovatie in deze zorg.

Daarvoor willen wij bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe voorkom je functieverlies tijdens een ziekenhuisopname?
  • Wat is het belang van screening op kwetsbaarheid?
  • Bij welke oudere is prehabilitatie voor een operatie zinvol?
  • Wat is de effectiviteit van regievoering bij multimorbiditeit? 

Het ECO is een onderzoeks- en kenniscentrum van alle specialismen en disciplines in Gelre ziekenhuizen samen, met de geriatrie als stuwende partij. Het centrum heeft een samenwerking met het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bovendien heeft het centrum een directe relatie met verschillende vertegenwoordigers vanuit de doelgroep zodat ECO kan inspelen op vragen, behoeften en wensen die bij ouderen leven en de kennis met de doelgroep kan delen.

De sterk ontwikkelde verwevenheid van de geriatrische zorg met andere specialistische zorg binnen Gelre ziekenhuizen is van toegevoegde waarde voor het wetenschappelijk onderzoek. Dankzij het aantal onderzoekspublicaties, wetenschappelijke stages en congrespresentaties vanuit het ECO is Gelre ziekenhuizen koploper ten opzichte van andere ziekenhuizen op het gebied van de oudere kwetsbare patiënt met multimorbiditeit.

3. Expertisecentrum IC Gelre - ExpIRA

Het Expertisecentrum voor Intensive care Revalidatie Apeldoorn (ExpIRA) coördineert, optimaliseert en evalueert de zorg aan patiënten die langdurig op de IC worden behandeld.

De missie van ExpIRA is om:
“De zorg voor patiënten die langdurig op de intensive care worden behandeld coördineren, optimaliseren en verder verbeteren middels onderzoek, zowel tijdens de IC behandelingsfase, in het ziekenhuis en de revalidatieomgeving als in de thuissituatie, zodat zo snel en doelmatig mogelijk autonomie van de patiënt bereikt wordt met optimale kwaliteit van leven.”

IC Gelre heeft al sinds 2000 uitgebreide ervaring met de evaluatie van de effecten van IC-behandeling op de lange termijn, kwaliteit van leven, zorgbehoefte thuis en levenswensen. IC Gelre was de eerste IC in Nederland die structureel een nazorg-polikliniek heeft opgestart. En het is de enige niet-academische IC die al jarenlang onderzoek doet op dit gebied en daarmee als expertisecentrum wordt beschouwd zowel nationaal als internationaal.

Wij onderzoeken vragen als:

  • Wat is de kwaliteit van leven als u als patiënt van de IC af komt?
  • Kunt u als patiënt nog hetzelfde doen als vóór de IC-behandeling?
  • Is het mogelijk om weer te gaan werken?
  • Hoe zit het met uw psychische gesteldheid, geheugen en concentratievermogen?
  • En wat zijn de effecten van uw IC-opname op uw familie?

Alle kennis die we uit dit onderzoek halen, gebruiken wij continu om de behandeling van patiënten tijdens en na de IC-opname verder te verbeteren. Wij vinden dat de last van een IC-behandeling in balans moet zijn met de kwaliteit van leven die u als IC-patiënt met levensbedreigende aandoening uiteindelijk kunt bereiken. Om het herstel en revalidatie van langdurig behandelde IC-patiënten te bevorderen, werken onze intensivisten en zorgonderzoekers tijdens de IC-opname al samen met revalidatieartsen, KNO-artsen, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, en een klinisch psycholoog, psychiater en uroloog. ExpIRA houdt zich bezig met optimalisatie van de coördinatie van de bemoeienis van al deze zorgverleners, zodat we zorg op maat kunnen aanbieden en eventuele revalidatieprocessen al in het ziekenhuis kunnen opstarten.

4. Lyme Centrum Apeldoorn

Het Lyme Centrum Apeldoorn (LCA) is één kenniscentrum voor de ziekte van Lyme. In het LCA werken verschillende specialisten samen aan de diagnose en behandeling van de ziekte volgens de CBO-richtlijn. Doordat specialisten samenwerken en hun kennis bundelen, kan het LCA sneller een mogelijke besmetting vaststellen en een behandelplan opstellen. Ook werkt het LCA samen met diverse organisaties om Lyme effectiever te bestrijden. Daarnaast verricht het centrum wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten