Wetenschapsfonds Gelre

Als topklinisch opleidingsziekenhuis willen we medisch wetenschappelijk onderzoek in Gelre ziekenhuizen stimuleren en ondersteunen. Dit doen we door subsidies beschikbaar te stellen. Daarvoor beschikken we over een Wetenschapsfonds.

Het is Wetenschapsfonds is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek dat binnen Gelre ziekenhuizen wordt geïnitieerd en uitgevoerd, én ten goede komt aan de patiëntenzorg. We kennen middelen uit het Wetenschapsfonds toe aan onderzoeksinitiatieven in Gelre ziekenhuizen op basis van advies van de Wetenschappelijke Advies Raad. Het Wetenschapsfonds wordt vooralsnog gevuld met gelden verkregen uit bijdragen van de Raad van Bestuur.

Activiteiten in 2015

De Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen heeft in 2015 een bescheiden start gemaakt, waarbij de volgende projecten werden gefinancierd:

  • Een onderzoeksproject naar de effecten van implementatie van medisch teamwork bij acute situaties in het ziekenhuis (MTWie-project), begeleid door dr P.E. Spronk, intensivist;
  • Een promotietraject gericht op risicofactoren van darmkanker, dat begeleid wordt door dr E. van der Zaag, chirurg in Gelre ziekenhuizen;
  • Een onderzoek naar de waarde van VMS-thema’s bij oudere patiënten (gedeeltelijke co-financiering), begeleid door dr B. van Munster, geriater;
  • Een onderzoek naar slikstoornissen bij IC-patiënten, begeleid door A. Kröner, intensivist

Aanvragen Wetenschapsfonds

Onderzoekers die wetenschappelijke onderzoeksprojecten in aanmerking willen laten komen voor ondersteuning vanuit het Wetenschapsfonds, kunnen twee keer per jaar via aangekondigde rondes een gestructureerde aanvraag indienen.

Beheer en doelstellingen

Het beheer van het Wetenschapsfonds is in handen van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen. De Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen heeft een aantal doelstellingen:

  • Het instellen en beheren van een Wetenschapsfonds
  • Het bevorderen van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Gelre ziekenhuizen/het faciliteren daarvan
  • Het verkrijgen van een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Om aan te geven welke koers er wordt gevaren, werkt het bestuur van het Wetenschapsfonds aan de ontwikkeling van een beleidsplan voor de komende jaren. Vanzelfsprekend wordt er aangesloten bij de doelstellingen van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen wordt gevormd door de volgende personen:

  • E.C. den Hertog, MSc, voorzitter
  • Dr. P.E. Spronk, secretaris
  • Drs. R.H. Jansen, penningmeester

De bestuurders van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen oefenen hun taken onbezoldigd uit.

Financiële verantwoording

De jaarrekening van de Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en is tevens opvraagbaar bij het Wetenschapsbureau van Gelre ziekenhuizen.

Contactgegevens

Stichting Wetenschapsfonds Gelre ziekenhuizen
p/a: Wetenschapsbureau
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
e-mail: wetenschapsfonds@gelre.nl
KVK nummer 56028407
RSIN: 851948819

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten