alert
Corona

Ons laatste nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden rondom corona: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Corona en bloedprikken

In verband met corona gelden er een aantal andere afspraken als u bloed komt prikken.

  • Laat alleen bloedprikken als dit noodzakelijk is. Raadpleeg uw arts als u hierover twijfelt.
  • Kom zo mogelijk alleen naar het bloedprikpunt. Er is beperkte ruimte voor wachtenden.
  • Om lang wachten te voorkomen: hoeft u niet nuchter te zijn voor de bloedafname? Dan adviseren wij u om na 10.30 uur te komen.
  • Is het druk op de bloedafnamelocatie? Kom dan op een later tijdstip terug.
  • Neem altijd uw identiteitsbewijs mee en ook uw aanvraagformulier/afsprakenkaart (als u die heeft).
  • Wij hanteren de 1,5 meter afstand tussen wachtende patiënten. Dit kan voor een lange wachtrij zorgen, wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Elke patiënt wordt gevraagd naar corona-gerelateerde klachten. Zo nodig krijgt u een mondneusmasker uitgereikt.
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
  • U hoeft voor bloedafname geen afspraak te maken. 
Complementary Content
${loading}
Scroll