Verpleegkundige Advies Raad | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Verpleegkundige Advies Raad

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) is een adviesorgaan dat (on)gevraagd advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur, de directie, het management en aan diverse werkgroepen. De VAR is onafhankelijk en representeert de verpleegkundige beroepsgroep op beleidsniveau. Zij luistert naar wat verpleegkundigen willen, hoe zij het beste hun beroep kunnen uitoefenen en onder welke omstandigheden dit het meest efficiënt kan gebeuren.

Doelstelling van de VAR

Binnen Gelre ziekenhuizen bewaakt en bevordert de VAR de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening en professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Voorbeelden van onderwerpen waar de VAR zich mee bezighoudt zijn onder andere:

 • patiëntveiligheid en zorgkwaliteit
 • beroepsprofielen
 • meer tijd voor de patiënt
 • veilig incidenten melden
 • medisch team work
 • calamiteitencommissie
 • klachtencommissie
 • BIG registratie verpleegkundige beroepsgroep
 • visievorming
 • electronisch verpleegkundig patientendossier
 • verpleegkundige ontwikkeldagen
 • reshuffeling


Onze visie op verplegen

Dit is de algemene visie van Gelre ziekenhuizen op verplegen.

Wie zitten er in de VAR?

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris en 10 verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen Gelre ziekenhuizen. Zij komen één keer per maand bij elkaar om actuele zaken te bespreken, adviezen te formuleren en te discussiëren over alles wat belangrijk is voor het uitvoeren van het beroep.

Complementary Content
${loading}
Scroll