Beleid en doelstellingen | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Beleid en doelstellingen

Het doel van de stichting Vrienden van Gelre Zutphen is om financiële steun te verlenen aan de Stichting Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen. Het gaat dan in het bijzonder om de uitgaven die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd.

Het actuele beleid is er op gericht om te blijven inventariseren wat er aan wensen is bij de verschillende afdelingen om het verblijf van patiënten en hun eventuele bezoek te veraangenamen. Bij voldoende middelen in kas hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren. Een te ondersteunen project of aanschaf wordt bij vergadering gekozen. 

Activiteiten

  • In het jaar 2020 zijn er nog geen activiteiten of ondersteuningen vanuit de stichting geweest. Wij verwelkomen eventuele giften, in welke vorm dan ook, van harte.
  • Het jaar 2019 sloot af met een schenking van een electrisch auto-tje waarmee kinderen vanaf hun kamer naar de operatie kamer konden rijden.
  • Tevens is er een bijdrage geleverd aan een revalidatie stoel. Een ondersteunende stoel waarin geopereerde oncologie patiënten kunnen plaatsnemen om niet alleen maar in bed te hoeven liggen. 
Complementary Content
${loading}
Scroll