Wijziging samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

9 December 2022

De Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen heeft de heer Pier Eringa benoemd als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Pier Eringa volgt daarmee Rolf de Folter op per 15 januari 2023. Daarnaast wijzigt de samenstelling van de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen per 1 januari 2023. De heer Peter van der Meer treedt dan toe als nieuw lid en volgt daarmee de heer Hans Wesselink op vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn.

Pier Eringa nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen

Pier Eringa, opgeleid aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn, startte zijn loopbaan in 1984 als inspecteur van de gemeente politie in de gemeente Leeuwarden. Hij heeft in de jaren daarna een ruime staat van dienst opgebouwd als bestuurder en toezichthouder in STZ-ziekenhuizen, in het openbaar bestuur, openbare veiligheid en openbaar vervoer. Sinds 2021 werkt Pier Eringa als lid Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en directievoorzitter a.i. van het LangeLand Ziekenhuis.

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht verheugt zich zeer op de komst van Pier Eringa. Hij is een bijzonder prettig mens om mee samen te werken, zorgt voor verbinding en neemt een schat aan ervaring mee die heel waardevol is voor de patiënten, medewerkers en relaties van Gelre ziekenhuizen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Pier voortvarend aan de slag gaat met het realiseren van een sterk Gelre. Wij bedanken zijn voorganger Rolf de Folter, die zijn rol als interim voorzitter uitstekend heeft vervuld.”

Pier Eringa: "Afgelopen jaren leerden me dat ik als voorzitter goed op mijn plek zit. Luisteren naar anderen, zorgen dat alle invalshoeken aan de orde komen, tijd nemen als het kan en ook knopen doorhakken als het moet. Interne gremia verbinden, maar ook Gelre verbinden met het verzorgingsgebied en de organisaties in- en nabij het domein van gezondheidszorg. Ik vind het een eer om in mijn eigen woonplaats en regio (waar ik al bijna 25 jaar woon) het ziekenhuis te mogen besturen en zie uit naar de vele ontmoetingen en gesprekken.”

Peter van der Meer nieuw lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

Peter van der Meer is sinds 2000 ziekenhuisbestuurder van achtereenvolgens het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (in juni 2015 juridisch gefuseerd met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam) en sinds 1 oktober 2015 van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Peter van der Meer: “Een combinatie van besturen en toezichthouden vind ik een ideale combinatie. Op dit moment staat de (ziekenhuis-) zorg voor grote financiële uitdagingen. Vanuit de toezichthoudende rol en met mijn bestuurlijke kennis als ervaren ziekenhuis bestuurder, wil ik de financiële positie van Gelre scherp in de gaten houden.”

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Toezicht vult aan: “Zijn ervaring en expertise als ziekenhuisbestuurder, in het bijzonder met verandering, financieel gezond maken, innovatie en lef is van grote toegevoegde waarde binnen onze huidige Raad van Toezicht.”