Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen

17 February 2022

Op 1 maart 2022 treedt de heer Godfried Barnasconi toe tot de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen als lid en inkomend voorzitter. Uiterlijk 1 juni volgt hij Maarten Rook op als voorzitter, die na de maximale zittingstermijn van 8 jaar dan terugtreedt.

De heer Barnasconi is momenteel werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan en daarnaast voorzitter van Sigra. In de periode 2014 tot 2019 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daarvoor was hij 10 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster en bekleedde hij diverse andere directie- en bestuursfuncties in de financiële dienstverlening. Ook zet de heer Barnasconi zich al jaren in voor de zorg als nationaal voorzitter van de Zonnebloem.

Godfried Barnasconi: “De ziekenhuizen en zorgorganisaties voor thuiszorg, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg hebben elkaar veel te bieden. Het wordt steeds belangrijker om met elkaar samen te werken en kijken hoe we zorg nog beter kunnen organiseren op de juiste plek. Vooral voor de patiënten van belang, maar ook voor efficiënte en goede ziekenhuiszorg. Mijn ervaring in beide sectoren sluit mooi aan bij de ambities van Gelre ziekenhuizen en ik ben verheugd dat ik mijn bijdrage mag leveren.”

Sandra Mulder, vicevoorzitter Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen: “We zijn als Raad van Toezicht van Gelre erg ingenomen met de komst van de heer Barnasconi. Zijn ruime bestuurlijke ervaring in de zorg, ook buiten de ziekenhuizen, is voor Gelre, en de uitdagingen waar we met Gelre voor staan, van grote waarde.”