Voortgang onderhandelingen 2023 met zorgverzekeraars

16 December 2022

Momenteel is Gelre in onderhandeling met de diverse zorgverzekeraars over de contracten voor 2023.

Deze onderhandelingen gaan voornamelijk over de hoeveelheid te contracteren zorg en de tarieven die nodig zijn om de kosten verantwoord te kunnen dekken. Sector breed zien we dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. Ook in Gelre is dat het geval. Op dit moment is alleen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een contract voor 2023 afgesloten. Actuele informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u op onze website.

We begrijpen dat deze vertraging vervelend is en doen er alles aan om de onderhandelingen snel af te ronden.