Update tijdelijke sluiting afdeling Verloskunde Gelre Zutphen

12 October 2021

Op vrijdag 17 september hebben wij u bericht over de tijdelijke sluiting van de afdeling Verloskunde in Gelre Zutphen vanwege een tekort aan personeel. In dit bericht geven wij een update.

Op de afdeling verloskunde van Gelre Zutphen was al langer sprake van personele krapte. Dit speelt ook landelijk. Daarnaast hadden we recent te maken met een situatie waardoor er een acuut personeelstekort is ontstaan. De aanleiding is een interne melding omtrent onprofessioneel gedrag van drie medewerkers in de uitoefening van hun functie op de afdeling verloskunde, zonder direct effect voor de zorgverlening aan betrokkenen. We zijn direct een onderzoek gestart, uitgevoerd door externe deskundigen, en hebben geconcludeerd dat het onprofessionele gedrag van deze drie dermate was, dat zij niet meer werkzaam zijn voor Gelre ziekenhuizen. Om privacy redenen kunnen en mogen wij niet meer informatie geven. Omdat de kwaliteit en veiligheid van zorg hoog in ons vaandel staat is besloten door te gaan met onderzoek naar wat maakt dat dit is gebeurd. Op dit moment is in elk geval duidelijk dat de kwaliteit en veiligheid van zorg niet in gevaar zijn geweest. Door het acute personeelstekort hebben wij wel moeten besluiten dat er tijdelijk geen bevallingen kunnen plaatsvinden in Gelre Zutphen. De verloskundigen zijn op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting vanwege het personeelstekort evenals de ambulancediensten en omliggende ziekenhuizen. In de netwerken ‘acute zorg’ waar Gelre ziekenhuizen en de omliggende ziekenhuizen bij aangesloten zijn (ROAZ), is ons zorgcontinuïteitsplan goedgekeurd en geborgd. Sinds 17 september werken wij nauw met hen samen om zwangeren die moeten bevallen tijdig een juiste plek te bieden. In eerste instantie bieden wij vrouwen uit de regio Zutphen die in het ziekenhuis moeten bevallen, de mogelijkheid aan om op onze locatie in Apeldoorn te bevallen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met de omliggende ziekenhuizen in Deventer, Doetinchem, Winterswijk en Arnhem.

Onze medewerkers worden zo goed mogelijk ingezet. De polikliniek Gynaecologie & Verloskunde is, zoals gebruikelijk, open. Daarnaast kunnen zwangeren 24 uur per dag, 7 dagen in de week in Gelre Zutphen terecht voor een poliklinisch consult als zij klachten ervaren. Ook kunnen vrouwen terecht voor gynaecologische zorg.

Intussen doen wij er alles aan om de personele bezetting weer op orde te krijgen en tot ons genoegen hebben wij inmiddels een aantal verpleegkundigen weten aan te trekken! Eind oktober hopen wij u meer te kunnen vertellen over het openen van de afdeling. Dit staat los van het gesprek over de toekomst van onze zorg, ook wel locatieprofielentraject genoemd. Daarover geven wij eind dit jaar duidelijkheid.