Uitkomst onderzoek naar verontreinigde gastroscoop afgerond

13 July 2021

Op 5 maart hebben wij 84 patiënten een brief gestuurd omdat zij mogelijk zijn onderzocht met een verontreinigde gastroscoop in Gelre Zutphen. Het onderzoek naar hoe het heeft kunnen gebeuren dat de gastroscoop niet schoon was, is afgerond. De uitkomst van het onderzoek hebben wij op 6 juli gedeeld met de 84 betrokken patiënten.

Uitkomst onderzoek: reinigingsprocedure niet geheel volgens handleiding

De gastroscoop moet op een bepaalde manier worden schoongemaakt na gebruik. Hoe dit precies moet staat beschreven in een reinigingshandleiding. De reinigingsprocedure die Gelre hanteerde, kwam niet helemaal overeen met de reinigingshandleiding van de leverancier van de gastroscoop.  Dat betreuren wij ten zeerste en het had niet mogen gebeuren. Wij vinden deze gebeurtenis heel vervelend voor de 84 betrokken patiënten en hebben hen nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor aangeboden.

Verbetermaatregelen

De interne procedure en werkwijze van de reiniging van de gastroscoop is aangepast volgens de reinigingshandleiding van de leverancier. Er hebben inmiddels diverse controles plaatsgevonden en in de toekomst blijven wij de reiniging controleren. Wij hebben vastgesteld dat alle gastroscopen en endoscopen die in gebruik zijn in Gelre ziekenhuizen schoon zijn.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: zorgvuldig onderzoek en voldoende verbetermaatregelen

Wij hebben de situatie rondom de verontreinigde gastroscoop begin maart direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook hebben wij volgens afspraak de uitkomsten van ons onderzoek inclusief verbetermaatregelen gedeeld met hen. De IGJ heeft ons laten weten dat wij deze situatie zorgvuldig hebben onderzocht. Ook vinden zij dat wij voldoende verbetermaatregelen hebben getroffen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Uitkomst bloedonderzoek patiënten

Over de uitkomst van de bloedonderzoeken zijn de 84 patiënten persoonlijk geïnformeerd door onze gespecialiseerd verpleegkundige. Gelukkig kunnen wij melden dat geen enkele van de 84 patiënten Hepatitis B of C heeft opgelopen tijdens de gastroscopie.

Meer informatie

Zie dit eerdere nieuwsbericht.