Gelre in 2019 gestart met transformatie ziekenhuiszorg, zorglandschap is in 2025 wezenlijk veranderd

5 March 2020

Ziekenhuiszorg ziet er over vijf jaar wezenlijk anders uit. Gelre ziekenhuizen zette in 2019 flinke stappen in dit transformatieproces. Dat blijkt uit het jaarbericht over 2019 dat Gelre vandaag presenteert.

verpleegkundige houdt handje baby in couveuse vast

Zinnige zorg was in 2019 een belangrijk thema bij Gelre. Hoogleraar Sjoerd Repping, kwartiermaker zorgevaluatie en gepast gebruik bij het Zorginstituut Nederland, was eind vorig jaar bij Gelre te gast als spreker over dit thema. Zijn stelling: “zorg waarvan je weet dat het werkt, moet je doen. Als je weet dat het níet werkt, moet je het niet doen. En als je niet weet óf het werkt, moet je dat uitzoeken.” Artsen worden kritischer op het aanbieden van behandelingen. Gelre-Internist Harm Rendering zegt hierover in het jaarbericht: “De keuzes die we een patiënt voorleggen, moeten passen binnen de zinnige mogelijkheden die er zijn. Behandelingen in de categorie ‘medisch zinloos handelen’ mogen nooit als keuze worden voorgelegd.”

Bewust kiezen voor zorg

De maatschappelijke opvatting over gezondheid is aan het veranderen. Mensen kiezen steeds bewuster of ze behandeld willen worden voor hun klacht of aandoening. Ze kijken steeds kritischer naar voor- en nadelen van een behandeling. Voor artsen wordt het daarom steeds belangrijker een patiënt zicht te geven op de voor- en nadelen van zijn behandelopties, zodat hij zelf een bewuste keuze kan maken. Onder de noemer ‘Samen beslissen’ zette Gelre in 2019 daarin belangrijke stappen. Zo startte het ziekenhuis met een online keuzehulp voor de palliatieve chemotherapie voor patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker. Zo kunnen zij een besluit over wel of geen chemotherapie weloverwogen maken.

De juiste zorg op de juiste plek

Ook het verplaatsen van zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis is een belangrijk onderdeel van de koers. Gelre heeft zich ten doel gesteld 15% van de zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt verleend, naar elders te verplaatsen. Bijvoorbeeld naar de patiënt thuis. Zo realiseerde Gelre in 2019 samen met thuiszorgorganisaties dat patiënten specifieke chemotherapieën thuis kunnen ondergaan. Eerder al maakte Gelre stappen in thuisdialyse voor nierpatiënten.

Goede samenwerking met de regio

Het verplaatsen van zorg kan alleen slagen als regionale zorgpartijen daar samen hun schouders onder zetten. Daar zijn in 2019 mooie stappen in gemaakt. Zowel met huisartsen als met andere zorgpartijen werden nieuwe, slagvaardige overlegstructuren ingericht. Een structuur die het straks mogelijk maakt het zorglandschap in de regio gezamenlijk opnieuw in te richten.

Gezonde cijfers

Met de presentatie van het jaarbericht publiceerde Gelre ook haar jaarcijfers. Het financieel resultaat 2019 bedroeg 2,2 miljoen euro positief en ligt daarmee in lijn met het financieel resultaat 2018. Genormaliseerd was sprake van een resultaat 2019 van 2,7 miljoen euro: een bescheiden marge van 0,7% van de omzet (370 miljoen euro). Ultimo 2019 beschikt Gelre over een solvabiliteit van 29,1%.

Bekijk hier ons volledige jaarbericht 2019