Toename van patiënten met het nieuwe coronavirus en vergroten beddencapaciteit

23 March 2020

Gelre ziekenhuizen bereidt zich goed voor op een mogelijke grotere toename van patiënten met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Er zijn zowel in Apeldoorn als in Zutphen speciale COVID-19-verpleegafdelingen ingericht. Ook het aantal IC-plekken is op beide locaties uitgebreid. Net als in andere ziekenhuizen zien ook wij een toename van het aantal patiënten met (verdenking op) COVID-19. We hebben daarnaast ook te maken met besmettingen onder het personeel. Zij zitten in thuisisolatie.

Intensive Care

Capaciteit bedden en personeel

Binnen Gelre is er op dit moment nog voldoende capaciteit op zowel de speciale COVID-19-verpleegafdelingen en de Intensive Care als op de andere afdelingen voor niet-COVID-19-patiënten. Het aantal besmettingen wisselt echter steeds, waardoor de situatie snel kan veranderen. Wij monitoren dat doorlopend en hebben goede afspraken met andere ziekenhuizen onderling over de beschikbare capaciteit. Dit wordt inmiddels ook landelijk gecoördineerd. Zo heeft Gelre ziekenhuizen het afgelopen weekend patiënten overgenomen vanuit het zuiden van Nederland.
De druk op het personeel is groot. In Gelre letten we goed op elkaar en we kunnen samen veel aan. De personele planning is nog op orde maar het is krap en we kunnen alle hulp gebruiken. Om Gelre ziekenhuizen draaiende te houden doen we een beroep op een ieders inzet en flexibiliteit. Om tijdelijk bij te springen rondom patiëntenzorg of ondersteunende taken. We hebben daartoe een oproep geplaatst op onze website voor extra personeel op www.werkenbijgelre.nl.
Onze collega’s doen ook een dringende oproep aan alle mensen in de regio om zoveel mogelijk thuis te blijven:


“Wij blijven hier voor jullie! Blijven jullie thuis voor ons?”