Toename patiënten met coronavirus in Gelre

17 March 2020

In de regio zien we een toename van mensen met het coronavirus. Dit is ook in ons ziekenhuis het geval.

coronavirus

Gelre is hierop voorbereid. Er is een cohorteringsplan gemaakt om elke patiënt op de juiste plek te plaatsen. Om ruimte te maken voor een toestroom van patiënten met het coronavirus, hebben we als ziekenhuis op vrijdag 13 maart al een aantal maatregelen genomen.

  • Tot 6 april stellen we onder meer planbare operaties uit. Hiermee creëren we beddencapaciteit.
  • Een aantal verpleegafdelingen is aangewezen om patiënten met het coronavirus op te vangen, als alle isolatiekamers bezet zijn. Deze patiënten worden strikt gescheiden van patiënten die het virus niet hebben, zodat er geen overdracht mogelijk is.
  • Ook hebben we een plan voor de inzet van medewerkers. Dit helpt ons om te bepalen waar we medewerkers het beste kunnen inzetten en te zorgen voor onze zorgcontinuïteit.

Zie ook

Veel gestelde vragen vanwege het coronavirus