Het gesprek over de toekomst van de zorg

27 September 2021

Hoe ziet de toekomst van onze zorg eruit? Welke zorg bieden we op welke plek? Als Gelre ziekenhuizen zijn we daar de afgelopen periode volop over in gesprek. U heeft er in de media vast iets over gehoord of gelezen. Met name mensen in Zutphen en omgeving maken zich grote zorgen.

En dat snappen we. De betrokkenheid van onze eigen mensen en de inwoners uit ons verzorgingsgebied is groot. Gelukkig kunnen we u voor een deel geruststellen. Het grootste deel van onze zorg verlenen we op onze poliklinieken in Zutphen en Apeldoorn. Die blijven gewoon open. Over andere vormen van zorg – zoals de spoedeisende hulp en de Intensive Care - zijn we nog in gesprek met huisartsen en andere zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, onze eigen medewerkers en een vertegenwoordiging van bezorgde inwoners.

In de gesprekken gaat het vooral over de uitdagingen die we samen hebben. Kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de toekomst voldoende waarborgen? Kunnen we de zorg betaalbaar houden? En bovenal, hebben we voldoende personeel om de zorg te kunnen blijven leveren?

De komende maanden zoeken we samen met alle genoemde partijen naar een haalbaar beeld voor de toekomst. Wensen van patiënten, mogelijkheden van de samenwerking met huisartsen, kwaliteitseisen, betaalbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van personeel: het zijn stuk voor stuk elementen die we een plek moeten geven in deze puzzel. We zoeken een oplossing die zo goed mogelijk rekening houdt met al die elementen.

In de gesprekken die we de afgelopen periode hebben gevoerd, hebben we gemerkt dat we mensen nog onvoldoende hebben meegenomen. Waarom is het nodig dat we nu nadenken over waar we zorg straks bieden? En blijven mensen in ons verzorgingsgebied ook de toekomst altijd veilig als zich in een ernstige of levensbedreigende situatie voordoet, ongeacht de keuzes die we maken? We hebben een animatiefilmpje gemaakt waarin we deze en andere factoren uitleggen.

Bekijk de animatie hier.