Samen het verschil maken voor mensen in het ziekenhuis

23 February 2023

Een patiëntvriendelijke binnentuin met tennistafel en planten bij de Medisch Psychiatrische Unit. Een audiovisueel apparaat op de afdeling Geriatrie, dat rust brengt voor patiënten en medewerkers. Vervanging van de piano in het auditorium. Mede dankzij kleine en grotere giften kan de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen al 25 jaar financiële steun verlenen aan projecten die ten goede komen aan het welzijn van patiënten en medewerkers. Sinds dit jaar zijn de Stichting Vrienden Apeldoorn en de Stichting Vrienden Zutphen samengegaan. Hiervoor hadden zij ieder een apart bestuur. De nieuwe naam is Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden zet zich in voor het welzijn van patiënten en medewerkers. Waarom is dat nodig, in een land dat in de top 10 van landen met de beste medische zorg ter wereld staat? ‘De financiering van een ziekenhuis is primair gericht op de medische zorg. Voor zaken die meer te maken hebben met het psychosociaal welbevinden van patiënten en medewerkers is binnen het regulier budget niet altijd geld beschikbaar’, legt Paul Bosman, secretaris van de stichting, uit. ‘En dat zijn precies de projecten die wij financieel ondersteunen.’

Mooie projecten

Voorzitter Wim Bouma: ‘Vanuit het vermogen van de stichting, aangevuld met giften en donaties, hebben we al veel mogelijk kunnen maken. Om een paar voorbeelden te noemen: zeker voor patiënten die langdurig op de IC zijn opgenomen, is het heel
belangrijk om naar buiten te kunnen gaan. De Stichting Buitenruimte Gelre is daarom bezig met het realiseren van een serre en een daktuin naast de Intensive Care Unit. Wij hebben hieraan bijgedragen door een startkapitaal te leveren. Een ander voorbeeld van een project dat wij financieel ondersteunen zijn de zogenaamde Heart Pillows. Dat zijn kussentjes die patiënten – vooral vrouwen met borstkanker - onder de oksel kunnen dragen na een operatie in het borstgebied. Vrijwilligers maken de kussentjes, wij bekostigen het materiaal. Een derde voorbeeld is de financiering van de Qwiek.up op de afdeling Geriatrie. Dat is een apparaat dat op het plafond of de wand beelden projecteert die familieleden of anderen zelf voor de patiënt hebben uitgekozen, al dan niet met geluid. Deze audiovisuele beleving zorgt voor afleiding en rust bij de patiënt en daardoor ook voor meer rust op de afdeling.’

Meer donaties = meer impact

‘Hoe meer donaties we in aanvulling op het jaarlijks beschikbare bedrag krijgen, hoe meer projecten we kunnen ondersteunen. Naamsbekendheid staat daarom bij ons hoog op de agenda’, zegt voorzitter Bouma. ‘Een paar jaar geleden ontvingen we onverwacht een groot legaat. Dat was natuurlijk geweldig. Maar ook kleine bedragen zijn welkom – alle beetjes helpen!’

Het bestuur van de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen bestaat momenteel uit voorzitter Wim Bouma, secretaris Paul Bosman en penningmeester Jan Ronner. Zij zetten zich belangeloos en met veel plezier in voor Gelre ziekenhuizen.

Rijke geschiedenis

Hoewel de Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen dit jaar 25 jaar bestaat, gaat haar geschiedenis veel verder terug dan 1997. De stichting is namelijk de voortzetting van een stichting die is opgericht in 1953. ‘Volgend jaar hebben we dus weer een feestje’, grapt voorzitter Wim Bouma. Hij licht toe: ‘Begin jaren vijftig brachten de leden van de protestants-christelijke kerken in Apeldoorn een groot bedrag bijeen met als doel om naast het openbare Julianaziekenhuis en het katholieke Sint Liduina ziekenhuis een derde, protestants-christelijk ziekenhuis te bouwen. Dat plan ging niet door en in 1969 werden de protestants-christelijke stichting en Sint Liduina samengevoegd tot een oecumenisch ziekenhuis. In 1974 verhuisde het Sint Luduina ziekenhuis naar de Albert Schweitzerlaan (waar nu Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn zit). Omdat de bouw hiervan door het rijk werd gefinancierd, bleef het geld van
de protestants-christelijke stichting ongebruikt op de rekening staan.’

Dertig jaar lang gebeurde er niets met het ingezamelde geld. Totdat voorzitter Jan Timmerman het bedrag van twee miljoen gulden besloot te verdelen tussen de Stichting Vrienden van Randerode en een nieuw op te richten Stichting Vrienden Gelre Apeldoorn. Bij de oprichting van deze stichting kreeg het geld een nieuwe bestemming. Het was niet meer bedoeld voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis, maar voortaan voor het optimaliseren van het welzijn van patiënten en medewerkers in het bestaande ziekenhuis – op de locatie Apeldoorn.

Ook de Stichting Gelre Zutphen, ook wel Stichting vrienden van het Nieuwe Spittaal, kent een rijke geschiedenis. Zij zijn ruim 20 jaar geleden opgericht om het ziekenhuis voor de regio Zutphen te ondersteunen.

Anno 2023 zijn twee stichtingen voor een ziekenhuis niet wenselijk. Daarom hebben de beide besturen in januari 2023 besloten te krachten te bundelen en samen te gaan onder de naam Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen.

Wie met een donatie het verschil wil helpen maken voor patiënten en medewerkers leest meer informatie op de webpagina Stichting Vrienden Gelre ziekenhuizen.