Situatie Gelre ziekenhuizen alarmerend

17 November 2021

Het aantal COVID-patiënten in ons ziekenhuis is de afgelopen dagen enorm gestegen. Er is op dit moment sprake van een zeer kritische situatie.

Op de verpleegafdelingen liggen 54 COVID positieve patiënten. Daarnaast zijn alle 12 bedden op de IC bezet met COVID-patiënten, dan wel eerder op COVID positief geteste patiënten. Het ziekteverzuim onder medewerkers loopt steeds verder op. De uitstroom van patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar niet kunnen worden ontslagen zonder dat thuis- of verpleegzorg geregeld is, stagneert. Op dit moment wachten 46 patiënten op een plek voor thuiszorg en in de verpleeg- of verzorgingshuizen. De hoge COVID-instroom, het hoge ziekteverzuim en de stagnerende uitplaatsing van patiënten zorgen ervoor dat zowel op locatie Apeldoorn als op locatie Zutphen op dit moment sprake is van een opnamestop voor de kliniek en een presentatiestop voor de Spoedeisende Hulp.

Uitbraak 

Gisteren aan het einde van de dag bleken meerdere patiënten en medewerkers besmet met het Coronavirus op de Oncologie-afdeling in Gelre Apeldoorn. De bron van deze uitbraak is vooralsnog ongewis. Uiteraard zijn alle COVID beschermingsmaatregelen in acht genomen. De precieze omvang wordt op dit moment in beeld gebracht. Er zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan, o.a. cohortverpleging op de afdeling. Er worden tot nader order geen nieuwe patiënten opgenomen op deze afdeling. Zorg aan oncologiepatiënten in dagbehandeling gaat door. Patiënten bij wie de afspraak wijzigt, worden door ons gebeld.

Verdere prioritering van zorg

De situatie in ons ziekenhuis is helaas op dit moment zo nijpend dat we, gedwongen door alle ontwikkelingen, onze focus leggen op het mogelijk maken van de COVID-zorg, de spoedeisende zorg en urgente zorg. We willen namelijk verantwoorde en veilige zorg kunnen blijven bieden. Dit betekent dat we de reguliere zorg, waarbij sprake is van een operatieve ingreep en/of gebruik van de verpleegafdeling, verder afschalen. Poliklinische zorg gaat voor het leeuwendeel van de afspraken door.

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur en voorzitter CT COVID: “De situatie in Gelre is op dit moment ronduit alarmerend. Met elkaar doen we er alles aan om het ziekenhuis zo goed mogelijk in de lucht te houden. Helaas vertellen de dagelijkse besmettingscijfers ons dat we er met deze golf nog lang niet zijn. De afgelopen dagen heb ik veel afdelingen bezocht. Er wordt enorm hard en met veel toewijding gewerkt aan de best mogelijke zorg. Ik ben verschrikkelijk trots op jullie. Hou vol, blijf elkaar helpen en verlies jezelf en elkaar niet uit het oog.”

De ambulancedienst, omliggende ziekenhuizen, RCPS en LCPS zijn op de hoogte gesteld van onze situatie. In de regio wordt goed samengewerkt. Om Gelre te ontlasten is binnen ROAZ Zwolle besloten tot verdere opschaling van de COVID-capaciteit zodat een deel van de patiënten z.s.m. kunnen worden overgeplaatst naar omliggende ziekenhuizen.