Unieke samenwerking tussen Vérian en Gelre voor zorg thuis aan patiënten met hartfalen

28 June 2021

Bij klachten veroorzaakt door hartfalen worden patiënten doorgaans verwezen naar het ziekenhuis. Vaak moeten ze meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis voor een opname. Thuiszorgorganisatie Vérian biedt in samenwerking met Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid aan patiënten om de zorg voor hartfalen na een opname van 24-48 uur thuis verder voort te zetten. Ze krijgen dan professionele zorg aan huis van Vérian met dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis. Het grote voordeel voor patiënten is dat ze eerder naar huis kunnen om in hun eigen omgeving te herstellen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter. Daardoor bewegen ze meer, gaat eten en slapen beter en dat komt het herstel ten goede.

Verpleegkundige Vérian sluit infuus aan bij hartfalen patiënt in Gelre ziekenhuizen

Vanaf juni starten we in de regio Apeldoorn met deze zorg voor hartfalen in de thuissituatie in een pilot. Na een observatiefase in het ziekenhuis, krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de zorg voor hun hartfalen thuis voort te zetten.
Carolien van der Meent, gespecialiseerd verpleegkundige bij Vérian, is erg enthousiast: “Ik vind het mooi om deze zorg ook thuis aan te kunnen bieden. Patiënten hebben aangegeven blij te zijn dat deze mogelijkheid hen wordt geboden, zodat zij na de opname snel weer naar huis kunnen en bij hun dierbaren kunnen zijn.”
De ziekenhuis apotheek van Gelre Ziekenhuizen verzorgt de bereidingen van de cassettes met het vocht afdrijvende medicijn, waarna de Gelre apotheek deze uitgeeft aan de afdeling. In het ziekenhuis sluit een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian het infuus met een pomp aan die thuis wordt ingezet om het medicijn toe te dienen. De pomp met een cassette zitten in een draagbaar tasje waarmee de patiënt kan rondlopen. Dagelijks komt een verpleegkundige van Vérian om diverse controles uit te voeren en indien nodig een nieuw infuus te plaatsen. De behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder verantwoordelijkheid van de cardioloog.


Samenwerking Vérian en Gele ziekenhuizen

Vérian en Gelre ziekenhuizen werken nauw samen om de zorg voor hartfalen thuis te kunnen realiseren. Carolien: “Wij hebben als gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundigen een scholing gekregen van verpleegkundigen hartbewaking van Gelre ziekenhuizen. Op deze manier hebben we de nodige kennis overgedragen gekregen om deze specifieke zorg thuis te kunnen leveren. Daarbij hebben we een goede basis gelegd voor een mooie samenwerking.“

Gedurende de behandeling thuis werken de verpleegkundigen van Vérian en van Gelre ziekenhuizen nauw met elkaar samen. De verpleegkundigen van beide organisaties hebben korte lijnen met de cardioloog en bekijken of de behandeling voldoende is of aangepast moet worden. Vérian is een van de eerste thuiszorgorganisaties in Nederland die op deze manier kortdurende zorg thuis voor hartfalen in gaat zetten. Als de pilot succesvol is, zal deze verplaatste zorg die valt onder de noemer ‘De Juiste Zorg Op de Juist Plek’, vanaf het einde van het jaar ook plaatsvinden in de regio Zutphen in samenwerking met een andere thuiszorgorganisatie.

Verpleegkundige Vérian bespreekt thuis bij de patiënt van Gelre ziekenhuizen de hartfalenbehandeling