Zorg thuis voor patiënten met hartfalen door unieke samenwerking tussen Gelre en Vérian

26 August 2021

Bij klachten veroorzaakt door hartfalen worden patiënten doorgaans verwezen naar het ziekenhuis. Vaak moeten ze meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis voor een opname. Gelre ziekenhuizen biedt in samenwerking met thuiszorgorganisatie Vérian de mogelijkheid aan patiënten om de zorg voor hartfalen na een opname van 24-48 uur thuis verder voort te zetten. Ze krijgen dan professionele zorg aan huis van Vérian met dezelfde kwaliteit als in het ziekenhuis. Het grote voordeel voor patiënten is dat ze eerder naar huis kunnen om in hun eigen omgeving te herstellen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter. Daardoor bewegen ze meer, gaat eten en slapen beter en dat komt het herstel ten goede.

Verpleegkundige Vérian sluit infuus aan bij hartfalen patiënt in Gelre ziekenhuizen

In juni is in de regio Apeldoorn een pilot gestart met deze zorg voor hartfalen in de thuissituatie. Na een observatiefase in het ziekenhuis, krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de zorg voor hun hartfalen thuis voort te zetten.
De ziekenhuis apotheek van Gelre ziekenhuizen verzorgt de bereidingen van de cassettes met het vocht afdrijvende medicijn, waarna de Gelre apotheek deze uitgeeft aan de afdeling. In het ziekenhuis sluit een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian het infuus met een pomp aan die thuis wordt ingezet om het medicijn toe te dienen. De pomp met een cassette zitten in een draagbaar tasje waarmee de patiënt kan rondlopen.
Dagelijks komt een verpleegkundige van Vérian om diverse controles uit te voeren en indien nodig een nieuw infuus te plaatsen. Carolien van der Meent, gespecialiseerd verpleegkundige bij Vérian, is erg enthousiast: “Ik vind het mooi om deze zorg ook thuis aan te kunnen bieden. Patiënten hebben aangegeven blij te zijn dat deze mogelijkheid hen wordt geboden, zodat zij na de opname snel weer naar huis kunnen en bij hun dierbaren kunnen zijn.”

Unieke samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie

De behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder verantwoordelijkheid van de cardioloog. In het ziekenhuis is hiervoor een hartfalenteam opgezet bestaande uit verpleegkundigen hartbewaking. Zij starten de zorg op in het ziekenhuis en wanneer de behandeling is afgerond voeren zij ook het eindgesprek bij de patiënt thuis. Zo nodig komen zij tijdens de behandeling ook bij de patiënt thuis, op verzoek van de cardioloog of de verpleegkundige van Vérian.
Carolien: “Wij hebben als gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundigen een scholing gekregen van de verpleegkundigen hartbewaking van Gelre ziekenhuizen. Op deze manier hebben we de nodige kennis overgedragen gekregen om deze specifieke zorg thuis te kunnen leveren. Daarbij hebben we een goede basis gelegd voor een mooie samenwerking.“ Gedurende de behandeling thuis werken de verpleegkundigen van Vérian en Gelre dus nauw met elkaar samen. De verpleegkundigen van Vérian hebben korte lijnen met de verpleegkundige van het hartfalenteam en de cardioloog en overleggen of de behandeling voldoende is of aangepast moet worden.
Vérian is een van de eerste thuiszorgorganisaties in Nederland die op deze manier kortdurende zorg thuis voor hartfalen inzet. Als de pilot succesvol is, zal deze verplaatste zorg die valt onder de noemer ‘De Juiste Zorg Op de Juist Plek’, over enkele maanden ook plaatsvinden in de regio Zutphen in samenwerking met een andere thuiszorgorganisatie.


Verpleegkundige Vérian bespreekt thuis bij de patiënt van Gelre ziekenhuizen de hartfalenbehandeling