Rolf de Folter ad interim voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen

23 June 2022

Naar aanleiding van het vertrek van de vorige voorzitter Raad van Bestuur, is een werving- en selectietraject gestart voor een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Het aantrekken van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur kost tijd. Daarom heeft de Raad van Toezicht van Gelre ziekenhuizen Rolf de Folter benoemd als tijdelijke voorzitter Raad van Bestuur. Rolf de Folter start op 27 juni a.s. tot aan het moment dat een nieuwe vaste voorzitter is benoemd.

Rolf de Folter werkte van 1989 tot 2001 als lid Raad van Bestuur voor het UMC Utrecht. Daarna van 2001 tot en met 2007 als voorzitter Raad van Bestuur voor het Amphia ziekenhuis in Breda/Oosterhout. Sinds 2008 werkt hij als zelfstandige voor diverse organisaties in het brede veld van de gezondheidszorg.

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Toezicht: “Rolf is een resultaatgerichte, verbindende bestuurder met ruime ervaring in het doorvoeren van strategische en organisatorische veranderingsprocessen in het brede veld van de gezondheidszorg. Wij zien uit naar zijn komst, expertise en samenwerking.”

Rolf de Folter: "Ik kijk uit naar de samenwerking met alle collega's in Gelre ziekenhuizen. Ik wil mij inzetten voor goede onderlinge communicatie en verbinding. In goede samenwerking kunnen wij voortgang boeken op belangrijke onderwerpen, zoals de locatieprofielen en samen verder bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis."