Regiobijeenkomsten brengen verpleegkundigen uit eerste en tweede lijn zorg samen

14 October 2019

Om de samenwerking rondom zorg voor patiënten/cliënten tussen eerste en tweede lijn verder te verbeteren worden in oktober twee regiobijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn zorgorganisaties in de regio betrokken. Initiatiefnemer Ad van Duursen, projectmedewerker bij het eerstelijnsbureau in Gelre vertelt erover.


“Naast mijn werk bij het eerstelijnsbureau werk ik ook nog deels voor het transferbureau. Daar zijn de transferverpleegkundige de “specialist in continuïteit van zorg”, de spin in het web als het gaat om transfers van het ziekenhuis naar huis en naar andere zorginstellingen.”

De zorg verplaatst zich
Met de ontwikkelingen die ook terug te vinden zijn in de strategie zie je dat deze zorginstellingen steeds meer onze samenwerkingspartners worden. “We kunnen het niet alleen”, vervolgt Ad, “de zorg verplaatst zich. Noodzakelijk is om zorgverleners van diverse organisaties bij elkaar te brengen om samen deze zorg in de keten te realiseren Met als uiteindelijk doel de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plaats.”

Ontmoeten en verbinden
De eerste stap hierin is het ontmoeten en verbinden van zorgverleners. Dat gaat gebeuren tijdens de eerste twee bijeenkomsten die eind oktober 2019 gaan plaatsvinden. “Tijdens de bijeenkomsten willen we samen antwoorden vinden op de vragen: Wat heeft de thuiszorg nodig aan informatie bij de overdracht van een patiënt om goede zorg aan huis te kunnen bieden? Wat moet het ziekenhuis van de thuiszorg horen over de patiënt die wordt opgenomen? Wat is positieve gezondheid en hoe kan ik dit toepassen in de dagelijkse praktijk? We hopen op mooie discussies en veel inspiratie om hiermee samen aan de slag te gaan.”Dit project sluit aan bij de ambitie van Gelre om in de regio een verbindende en uiteindelijk cruciale rol te spelen in een goed georganiseerd netwerk.
Ben jij verpleegkundige in Gelre of in een zorgorganisatie in de regio? Dan ben je van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. We zijn benieuwd naar jouw input. Die doet ertoe!

Datum en tijd