Naviva neemt Gelre Kraamzorg over

30 August 2018

Naviva Kraamzorg neemt per 30 augustus 2018 Gelre Kraamzorg over. Op dat moment verandert Gelre Kraamzorg van naam in Naviva Kraamzorg. De 28 werknemers van Gelre Kraamzorg gaan over naar Naviva. Alle afspraken met cliënten en zorgpartners worden uiteraard nagekomen. De komende weken gaat Gelre Kraamzorg stap voor stap over naar de werkwijze van Naviva. Cliënten van Gelre Kraamzorg ontvangen bericht als er iets voor hen verandert.

logo van Gelre Kraamzorg


‘Verloskundige zorg, een van onze expertises’
Elza den Hertog, lid Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen: ‘Gelre ziekenhuizen wil zich concentreren op de verloskundige zorg. Hier ligt een van onze expertises als ziekenhuis. Daarom dragen we Gelre Kraamzorg graag over aan Naviva, een expert op het gebied van kraamzorg.’

‘Zekerheid voor cliënt en medewerker’
Ginel van Weering, bestuurder van Naviva Kraamzorg is enthousiast over de overname: ‘Wij bieden de medewerkers van Gelre Kraamzorg de zekerheid om dit mooie werk te kunnen blijven doen. En de cliënten van Gelre Kraamzorg dat zij de beste start krijgen in een vaak gelukkige, maar ook kwetsbare periode. Naviva is al jarenlang actief in Apeldoorn en omgeving. Met de overname van Gelre Kraamzorg versterken we onze positie in de regio. Dat is belangrijk om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. We zien daarom de toekomst zonnig tegemoet.’

Zorg van de Zaak
Naviva Kraamzorg maakt al enige tijd deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak: ‘Wij zijn blij met deze versterking van de kraamzorgtak binnen ons netwerk. We maken een eerste verbinding tussen kraamzorg thuis door Naviva en specifieke kennis van geboortezorg in het ziekenhuis. Deze verbreding in kennis past in de ambitie van Zorg van de Zaak om haar activiteiten en bekwaamheid van medewerkers op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg te verbreden en haar positie te verstevigen.’

Goedkeuring
De transactie heeft inmiddels interne goedkeuringen en consultatieprocedures met de ondernemingsraden en cliëntenraden doorlopen. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar goedkeuring gegeven.