Meten van patiëntervaringen gaat door, ondanks de coronacrisis

24 March 2020

Alle ziekenhuizen meten zelf patiëntervaringen. Een enquête onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wees uit dat ziekenhuizen behoefte hebben aan het meten van patiëntervaringen op een minder arbeidsintensieve manier en met mogelijkheden om de resultaten tussen ziekenhuizen te vergelijken. De NVZ organiseert nu een pilot ‘Meten Patiëntervaringen’.

Montage afbeelding gebouwen Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen

In totaal doen 17 ziekenhuizen hieraan mee, waaronder Gelre ziekenhuizen. Ook al is de dagelijkse ziekenhuispraktijk nu vanwege het nieuwe coronavirus aangepast, toch wil de NVZ deze pilot graag door laten gaan. Als Gelre ziekenhuizen zijn wij het daar mee eens.

De afgelopen maanden is de meting voorbereid. De uitvoering is geheel digitaal, want het ophalen van de patiëntervaringen vindt plaats via een vragenlijst per e-mail. Daar zijn dus geen risico’s aan verbonden op het gebied van het nieuwe coronavirus.

De vragenlijst wordt internationaal gebruikt en is gebaseerd op de vragenlijst van het Picker Institute Europe. Ook alle Nederlandse universitaire medische centra (UMC’s) gebruiken inmiddels deze meting.

Het betreft een meting voor volwassenen die op de polikliniek zijn geweest en/of een (dag)opname hebben gehad. Van eind maart t/m april 2020 start de pilot in de vorm van een eenmalige meting (momentopname). Na de pilot evalueren we of we op deze manier verder gaan met deze metingen.

De vragenlijst sturen we per e-mail aan patiënten die in de periode 1 december 2019 tot en met 29 februari 2020 ontslagen zijn na een (dag)opname of die in die periode fysiek een bezoek brachten aan een polikliniek in Gelre Apeldoorn of Zutphen.

In mei 2020 zijn de resultaten bekend. Dan worden ze gepubliceerd op deze website.

Heeft u vragen of wilt u voor meer informatie?

Stuur dan een e-mail aan:

Ria Klein Koerkamp, Adviseur Patiëntenparticipatie

Elvira den Breejen, Manager Kwaliteit & Veiligheid

via patientenervaring@gelre.nl