Meerjarenconvenant Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis: zorg veilig thuis en meer tijd voor zorg

11 March 2019

Een vergrijzende populatie die meer zorg nodig heeft, nieuwe technologieën en farmaceutische innovaties: de toekomst van zorg staat voor flinke uitdagingen. Als belangrijke en omvangrijke zorgpartijen in de regio Apeldoorn-Zutphen voelen wij ons samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis verantwoordelijk om samen op te trekken. Daarom hebben we onlangs een meerjarenconvenant gesloten.

Edwin Maalderink en bestuurder Zilveren Kruis geven hand bij ondertekening

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur van ons ziekenhuis, zegt over de samenwerking: “We willen samen de uitdaging aangaan om de zorg in onze regio van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. De afspraken met Zilveren Kruis geven ruimte en het vertrouwen om de strategische ambities van ons ziekenhuis vorm te geven.”

Zorg veilig thuis
De veranderende zorgvraag, nieuwe behandelmogelijkheden en schaarste aan zorgpersoneel vragen om slimmer organiseren van onze zorg. Dit kan door meer gebruik te maken van e-health, zodat je als patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Ook wordt sommige zorg thuis aangeboden, bijvoorbeeld thuistoediening van oncolytica en immunotherapie in samenwerking met thuiszorgaanbieders Verian en Sensire.

Meer tijd voor zorg
We gaan met elkaar ook de administratieve lasten terugdringen. Een driejarige afspraak in plaats van de jaarlijkse contracten is de eerste stap. Daarnaast zijn we partners op het gebied van Horizontaal Toezicht en werken we aan het direct doelmatig declareren.

Manager Zorginkoop Roland Eising van Zilveren Kruis ziet de meerjarenovereenkomst als een belangrijke stap: “Er komt een echte dialoog over kwaliteitsverbetering van zorg, thema’s rondom zorginfrastructuur in de regio, zoals de profilering van de locaties Apeldoorn en Zutphen, en de transitie van de juiste zorg op de juiste plek.”