Meer kans op herstel van een beroerte

10 May 2021

Op 11 mei 2021 is het de Europese dag van de beroerte (herseninfarct). Dit jaar besteden wij aandacht aan het bijzondere feit dat in Apeldoorn het protocol (werkwijze) voor herseninfarct is vernieuwd. Hierdoor hebben meer mensen kans op herstel van een beroerte. Want vanwege de gewijzigde werkwijze kunnen nog meer mensen actief behandeld worden voor hun beroerte. Ook op de locatie in Zutphen zijn ze bezig om de wijzigingen snel in te voeren.

De 3 belangrijkste signalen voor een beroerte: scheve mond, lamme arm en verwarde spraak

Wat is er vernieuwd?

Vrijwel alle beroertes (indien een behandel indicatie/wens) worden met spoed beoordeeld door de huisarts, ambulancedienst of collega’s in het ziekenhuis. Mensen met een beroerte kunnen dan snel naar de Spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Zij krijgen naast een gewone CT, nu ook een CT perfusie en een CT Angiografie (CT scan van de bloedvaten). Met een CT perfusie zijn we beter in staat een herseninfarct en de schade aan het hersenweefsel te onderscheiden, ook al bestaan de klachten langer dan 4,5 uur. In Gelre Zutphen werken we aan een snelle implementatie van de CT perfusie diagnostiek. Dan kunnen ook op deze locatie mensen met een herseninfarct na 4,5 uur nog beoordeeld en behandeld worden.

Wijzigingen in de behandeling van een beroerte door nieuwe protocol

Onder bepaalde omstandigheden is een intraveneuze trombolyse (infuus met medicijnen) van het herseninfarct nu ook mogelijk binnen 12 uur, in plaats van binnen 4,5 uur na de beroerte. Vaak zal het hier om "wake up" strokes gaan, waarbij iemand wakker is geworden met een beroerte en het precieze moment van het herseninfarct lastig te bepalen is.
Ook de Intra Arteriële Trombectomie (katheter behandeling via de slagader) kan onder bepaalde omstandigheden nu worden toegepast binnen 12 uur tot soms zelfs 24 uur, in plaats van binnen 6 uur.

Meer kans op herstel

Dit vernieuwde protocol is van groot belang voor alle inwoners, omdat er meer kans is op herstel bij een beroerte. En ook voor de insturende partijen die hiervan op de hoogte zijn, te weten de huisartsen, de Spoedpost Huisartsen, de ambulancedienst en de collega's in het ziekenhuis.

Met het vernieuwd protocol voor een herseninfarct loopt Gelre vooruit op de implementatie van de nieuwe landelijke kwaliteit standaard beroerte die later dit jaar ingaat en daarmee behoren we tot de voorhoede van Nederland.