Feestelijke lancering spoedplein website

19 June 2024

Vandaag (woensdag 19 juni) is op feestelijke wijze de nieuwe website van het spoedplein live gegaan: www.spoedpleingelre.nl. Hier kunnen patiënten en zorgverleners informatie vinden over het spoedplein in Zutphen en Apeldoorn. En ook over waar de patiënt het beste terecht kan met zijn spoedvraag. Een mooie mijlpaal in de samenwerking tussen huisartsenorganisatie HOOG en Gelre. We zijn dan ook ontzettend blij dat we dit gerealiseerd hebben!

Foto: Bart Smit, bestuurder HOOG, drukt op de rode knop om de website live te zetten


Bart Smit, voorzitter Raad van Bestuur HOOG: "Het mooie van deze samenwerking vind ik dat we de verzuiling in de zorg nu echt verlaten, door de expertises en personeel samen te voegen.  Omdat we deze expertise aan de voorkant beter bundelen, verhogen we de deskundigheid en kwaliteit van het triagetraject. Er wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken wat er op dat moment het beste is voor de patiënt, zodat spoed spoed blijft en we vervolgens beter kunnen afbuigen waar de patiënt echt thuishoort. Ik ben van mening dat we door deze betere afstemming nu echt meters gaan maken in de acute zorg en zorgen voor een betere doorstroom en uitstroom in de gehele keten van de zorg."

Pier Eringa, voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen: "Ik ben echt trots op de mooie samenwerking tussen eerstelijns en tweedelijns zorg op het spoedplein. Doordat huisarts en medisch specialist nauw samenwerken, krijgt de patiënt de juiste spoedzorg door de juiste zorgprofessional. Ook mooi dat we ons hiermee goed voorbereiden op de toekomst. In onze regio gaat het aantal patiënten steeds verder toenemen, vooral door vergrijzing. . Door deze samenwerking op het spoedplein kunnen we straks meer patiënten zien."

Wat is het spoedplein?

Op het spoedplein in Zutphen en Apeldoorn werken huisartsen en zorgprofessionals van HOOG samen met medisch specialisten en zorgprofessionals van Gelre om de juiste spoedzorg op de juiste plek te verlenen. Patiënten uit de regio kunnen hier terecht met hun spoedvraag. Groot voordeel is straks dat de patiënt niet telkens opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Het doel is: één balie, één team, één taak. Huisartsen en medisch specialisten kijken op dit moment naar de ontwikkeling van slimme zorgpaden om de spoedzorg nog efficiënter in te richten, zodat de patiënt sneller geholpen wordt. Ook met andere ketenpartners, zoals ambulancedienst, verpleeghuiszorg, wijkzorg en acute psychische zorg, willen we nauwer gaan samenwerken op het spoedplein. Zo kunnen we de spoedzorg voor de inwoners in de regio goed regelen.

Waar kan de patiënt terecht met zijn spoedvraag?

Deze vraag stellen patiënten ons vaak. Daarom kunnen zij op de spoedplein website eerst een aantal vragen doorlopen. Dat noemen we een digitale triage. Aan het eind krijgen ze dan advies wat ze het beste kunnen doen. Is de zorgvraag van een patiënt acuut? Bel dan altijd meteen 112.

In Gelre Zutphen worden geen acute opnames (tussen 21.00 en 8.00 uur) of spoedoperatie meer gedaan. Bij een noodsituatie in Zutphen zijn er op de Spoedeisende Hulp (SEH)/spoedplein nog steeds twee IC-bedden beschikbaar om een patiënt te stabiliseren. Vervolgens wordt de patiënt met een ambulance naar Gelre Apeldoorn gebracht of naar een ander ziekenhuis die gespecialiseerd is in bepaalde spoedzorg (denk aan traumacentrum bij ernstige ongelukken). Het gaat hierbij om een heel kleine groep patiënten.

Bekijk: https://www.spoedpleingelre.nl/