Laboratoria KCHL en MMI van Gelre verder onder laboratoriumnetwerk Eurofins Clinical Diagnostics

31 March 2023

Vanaf 1 april 2023 gaan de laboratoria voor Klinische Chemie en Hematologie (KCHL) en Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) van Gelre ziekenhuizen verder onder de vlag van Eurofins Clinical Diagnostics. Dit bedrijf bestaat in Nederland uit een netwerk van gerenommeerde laboratoria.

Hoge kwaliteit en service

De laboratoria gaan verder onder de naam ‘Eurofins Gelre’. Deze nieuwe naam wordt zichtbaar voor zorgverleners en patiënten in de communicatie vanuit de laboratoria, bij de prikposten en op de website van Gelre ziekenhuizen. De laboratoria en medewerkers blijven gevestigd op de locaties van Gelre ziekenhuizen. Zij blijven dienstverlening en service van hoge kwaliteit bieden zoals patiënten en zorgverleners van hen gewend zijn.

De laboratoria van Klinische Pathologie en de Ziekenhuisapotheek blijven hun activiteiten uitoefenen onder de vlag van Gelre ziekenhuizen.

Innovatiekracht vanuit internationaal kennisnetwerk

Voor KCHL en MMI zijn het internationale kennisnetwerk, de mogelijkheden tot specialistisch onderzoek en innovatiekracht van Eurofins Clinical Diagnostics van grote toegevoegde waarde. Daarbij gaat het om inspelen op ontwikkelingen in het zorglandschap en het kunnen toepassen van de nieuwste laboratoriumtechnieken. De komende jaren worden waar mogelijk verbeteringen ingevoerd waarbij de focus op verdere innovatie en kwaliteitsverbetering geborgd is. Door schaalvergroting en investeringen is bovendien meer maatwerk en service mogelijk. Dat is een positieve ontwikkeling die in lijn is met de eisen vanuit overheid en zorgverzekeraars.