Kampvuurontmoetingen: warm initiatief voor medewerkers Gelre ziekenhuizen

26 July 2021

De vierduizend medewerkers, vrijwilligers en uitzendkrachten van Gelre ziekenhuizen hebben met elkaar een lange en buitengewone periode achter de rug. Om dat te markeren, biedt de Raad van Bestuur alle teams een kampvuurbijeenkomst aan. Hierin kunnen collega’s elkaar onder werktijd op een sfeervolle buitenlocatie informeel ontmoeten, onder het genot van een warm kampvuur en lekkere hapjes en drankjes. Uit de grote hoeveelheid inschrijvingen en positieve reacties blijkt hoe groot de behoefte van medewerkers aan een initiatief als dit is.

COVID-19 heeft veel van medewerkers geëist. Monique Horowitz, HR-adviseur: ‘Geen enkele afdeling heeft in de afgelopen anderhalf jaar op een normale manier kunnen werken. De ene medewerker maakte ingrijpende gebeurtenissen mee of werd zelf heel ziek, de ander kwam thuis te zitten of moest vanuit huis werken. Sommige teams zijn op hun werkplek zelden nog compleet. Meerdere medewerkers werden ingezet op een andere afdeling of kregen te maken met sterk veranderde werkzaamheden. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en elk mens gaat anders om met stress. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.’

Markeren

‘… en daarmee zijn eigen behoeften’ vult Eva Mintjes aan. Eva is klinisch psycholoog en voorzitter van het psychosociaal ondersteuningsteam, dat aan het begin van de pandemie in Gelre is opgezet. ‘Mensen hebben tijd nodig om te herstellen, en vaak ook ‘toestemming’ van zichzelf en anderen om te mogen terugschakelen naar een wat minder hoog werktempo. Medewerkers van teams die uit elkaar zijn gehaald, hebben behoefte om weer verbinding met elkaar te voelen en terug te keren naar de gewone gang van zaken.’

Hoe markeer je zo’n bijzondere periode om vervolgens weer samen verder te gaan? Geïnspireerd door een webinar voor leidinggevenden in de zorg onder leiding van cultureel antropoloog Jitske Kramer kwamen Eva en haar collega’s op het idee om kampvuurbijeenkomsten te organiseren. ‘Daarmee geef je erkenning en krijgen mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten, even tot rust te komen en verhalen en trots te delen.’

“Met je collega’s om een kampvuur, even helemaal weg van alles wat met corona te maken heeft” (Mirjam Schavemaker-Heinsbroek, teamleider Klinisch Farmaceutische Zorg)

Dankbaar

De Raad van Bestuur (RvB) was heel enthousiast over het voorstel van het psychosociaal team en gaf zijn steun voor de uitvoering daarvan. Voorzitter Michel Galjee: ‘We zijn als RvB dankbaar voor dit initiatief. De COVID-19-marathon met zijn steeds verschuivende finish heeft veel van onze mensen gevraagd. Het ziekteverzuim is momenteel hoog en de pandemie is nog niet ten einde. Ondertussen is er ook de vraag van de reguliere zorg, waarbij wachtlijsten zijn ontstaan en het een dilemma is hoe wij die zorg gaan inhalen. Immers, veel van onze medewerkers zijn daar eigenlijk mentaal en fysiek nog niet aan toe. Het is dus nodig dat we als individu maar ook als team aandacht schenken aan onze fysieke en mentale gezondheid. Dat we met elkaar de weg zoeken om met energie de huidige zorgvraag en de inhaalzorg te kunnen bieden. Er is bij medewerkers behoefte aan erkenning voor waar we met elkaar doorheen zijn gegaan en nog steeds doorheen gaan. De RvB hecht erg aan waar we met elkaar als Gelre ziekenhuizen voor willen staan. Namelijk: ‘Zorg beter voor elkaar’. De kampvuurontmoetingen passen bij de manier waarop wij binnen het ziekenhuis voor elkáár willen zorgen.’

Vrije invulling

De kampvuren hebben bewust geen agenda. Zo kan ieder team zelf invulling geven aan de bijeenkomst. Op elke kampvuurlocatie staat een mand met spullen waar de teams gebruik van mogen maken. Hierin zitten onder andere een gitaar, een djembé, een pubquiz, popcornpoppers, mais en dekens. Maar ook een reflectieve brief. Deze brief kan worden gebruikt om stil te staan bij de veranderingen en gebeurtenissen in de afgelopen anderhalf jaar en bij wat teams daarvan willen koesteren en vasthouden.  

De kampvuren vinden plaats in een tijdsbestek van vijf weken. Eind juni werden de eerste kampvuren gehouden, uiteraard op 1,5 meter afstand. ‘De leukste ontdekking vind ik dat elke groep de kampvuurontmoeting weer anders invult’, vertelt Eva. ‘‘Sommigen maken er een uitbundig feestje van, met een potje voetbal, spelletjes en muziek. Andere teams genieten juist van de rust, intimiteit en gesprekken.’

“De kampvuurontmoetingen passen bij de manier waarop wij binnen het ziekenhuis voor elkaar willen zorgen” (Michel Galjee, voorzitter Raad van Bestuur)

Pallet aan middelen

Het initiatief staat niet op zichzelf.  Monique: ‘De kampvuurontmoetingen zijn onderdeel van een pallet aan middelen om erkenning voor ieders verhaal en waardering voor ieders inzet te geven, de veerkracht van medewerkers te vergroten en samen vooruit te kijken. Zo willen we een workshop ‘leidinggeven op afstand’ ontwikkelen en willen we leidinggevenden die daar behoefte aan hebben tools geven om ook bij stillere, meer introverte medewerkers eventuele problemen tijdig te herkennen.’

‘Van tevoren wisten we niet hoe het initiatief ontvangen zou worden’, zegt Michel. ‘Maar er blijkt zo’n enorme behoefte aan, dat we goed moeten nadenken hoe we ook hierna gehoor blijven geven aan wat medewerkers nodig hebben.’

Verwachte effect

Wat leveren de kampvuurontmoetingen naar verwachting op? ‘Dit is niet zomaar een cadeautje. Alleen al het feit dat dit aangeboden wordt, en dan ook nog eens onder werktijd, doet iets met medewerkers’, denkt Monique. ‘Het is lastig om concreet te maken het effect zal zijn’, zegt Eva. ‘We hopen dat de kampvuren uitnodigen om naar elkaars verhalen te luisteren en meer begrip voor de ander te krijgen; dat medewerkers voelen dat het oké is om na langdurige inspanning gas terug te nemen; dat ze zich verbonden voelen met elkaar en delen waar ze trots op zijn. Daarmee vormen de kampvuren het ‘cement’ in de organisatie en een handreiking voor de komende tijd. ‘