Jaarcijfers Gelre ziekenhuizen 2022

21 September 2023

Gelre ziekenhuizen publiceert de jaarcijfers over 2022. De publicatie hiervan heeft langer geduurd dan gewoonlijk, omdat we over 2022 een negatief financieel resultaat hebben behaald. Dit vroeg om meer en intensiever overleg met de banken.

2022 was ook een jaar waarin grote mijlpalen behaald zijn, zoals de introductie van het nieuwe elektronisch patiëntendossier HiX en het verbeterde patiëntenportaal MijnGelre. En het was een jaar waarin er minder geld binnen kwam dan dat er uit ging, met een negatief financieel resultaat van €20 miljoen als gevolg. Om Gelre weer financieel gezond te krijgen moeten we een efficiencyslag maken. Deze opgave is groot. Het vraagt van ons allen om onze mensen, middelen en processen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo dragen we met elkaar bij aan een financieel Gezond Gelre.

Jaarcijfers Gelre ziekenhuizen 2022

2023 is een jaar waarin we gestart zijn met het werken aan herstel. We hebben het voorgenomen besluit genomen over de profielen van de locaties Apeldoorn en Zutphen. Een efficiencyslag maken betekent keuzes maken over welke zorg we op welke locatie bieden. We werken dit najaar aan een herstelplan om weer financieel gezond te worden.

Er is in het afgelopen half jaar veel voor iedereen veranderd en we zien dat onze collega’s dat met veel energie oppakken. Trots op ons #teamGelre!

Pier Eringa, Elza den Hertog en Pieternel Hummelen

Raad van Bestuur