GEANNULEERD Informatieavond over diagnose en behandeling van longkanker, hoe gaat dat in de Stedendriehoek?

18 October 2021

Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen! In Nederland krijgen jaarlijks ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker, van wie driekwart mannen, voornamelijk ouder dan 60 jaar. Wereldwijd gaat het om 1,8 miljoen mensen. Daarmee is longkanker nummer 4 op de lijst van de meest voorkomende kankersoort. Roken is nog steeds de belangrijkste risicofactor. Mogelijk wordt in de (nabije) toekomst een bevolkingsonderzoek naar longkanker voor risicogroepen ingesteld.

Verpleegkundige toont medisch model van de longen

Tijdens deze informatieavond op donderdagavond 11 november komen alle aspecten van de behandeling van longkanker aan bod, te weten chirurgie, chemotherapie, immunotherapie en radiotherapie en hoe de diagnose wordt gesteld.
Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt tot ongeveer 21.00 en vindt plaats in het Auditorium van Gelre Apeldoorn. De toegang is gratis.

Behandelmogelijkheden bij longkanker

De longarts-oncoloog Dr. Samii neemt het publiek mee in de diagnostiek van longkanker. Ook zal zij ingaan op de mogelijkheden van chemo- en immunotherapie. De chirurgische behandeling van longkanker wordt door longchirurg Dr. Truin aan de hand van zijn diapresentatie uit de doeken gedaan. Radiotherapeut Dr. Vonk vertelt vervolgens over de radiotherapeutische behandelmogelijkheden bij longkanker. Om het hele zorgproces in goede banen te leiden, is de regie daarvan in handen van een verpleegkundig specialist, waarover verpleegkundig specialist Houwaard u alles gaat vertellen.
Aansluitend aan de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan alle sprekers. Voor en na de bijeenkomst kunt u informatiemateriaal van de Longkanker patiëntenvereniging meenemen van de informatietafel (zie ook www.longkankernederland.nl).

Behandelteam longkanker Stedendriehoek informeert

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks laagdrempelige informatiebijeenkomsten die Gelre ziekenhuizen organiseert voor belangstellenden, in dit geval samen met de partners van het behandelteam longkanker Stedendriehoek. In dit behandelteam werken zorgverleners van Gelre ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis en Radiotherapiegroep samen aan de zorg voor patiënten met (een vermoeden van) longkanker. Dit gebeurt tevens in nauwe samenwerking met partners zoals het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Meer informatie en aanmelden

Deze bijeenkomst is geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen!
Deze informatie avond is geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen. U kunt zich niet meer aanmelden. Alle aangemelde personen krijgen persoonlijk bericht, ook wanneer een deze informatieavond opnieuw wordt gepland.

Wij ontmoeten u graag op een ander moment!