Informatie voor patiënten met slaapapneu: apneuapparaten van Philips blijven gebruiken

23 June 2021

​​​​​​​Dit nieuwsbericht is bedoeld voor patiënten met slaapapneu die Philips apparatuur gebruiken. De apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico voor uw gezondheid.

Advies Gelre aan haar slaapapneu patiënten

Bent u onder behandeling  voor slaapapneu bij Gelre ziekenhuizen? Wij adviseren u om door te gaan met uw behandeling. Het doorgaan levert geen acuut risico voor de gezondheid op. Stoppen met de behandeling kan ernstiger gevolgen hebben. Als de behandeling langduriger gestopt wordt, kan dat ook invloed hebben op de rijvaardigheid.

Wilt u toch stoppen met het gebruik van uw BiPAP/CPAP-apparaat? Neem dan contact op met uw behandelend arts via de polikliniek om te bespreken of dit medisch gezien in uw geval verstandig is.

Aanbeveling artsenverenigingen en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken.

Lees hier de volledige aanbeveling.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. In Nederland werken Philips, andere BiPAP/CPAP-leveranciers en artsen, ziekenhuizen en behandelcentra samen aan een actieplan om dit uit te voeren. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, wordt u geïnformeerd door uw leverancier.

Welk type BiPAP/CPAP heb ik?

Als u op het apparaat kijkt, ziet u welke slaapapneu of beademingsapparaat u heeft, welk type en welke fabrikant/leverancier. Twijfelt u welke versie BiPAP/CPAP u heeft? Neem dan contact op met de leverancier.

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen wisselen. Alle apparaten in Nederland worden gerepareerd of vervangen zodra dit mogelijk is. Tot het actieplan klaar is, kunnen er op dit moment geen apparaten worden gerepareerd of omgewisseld. U wordt persoonlijk door uw leverancier geïnformeerd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips. In Nederland doet uw leverancier dit voor u.

Meer informatie?

Houd de website van uw leverancier in de gaten voor de meest recente informatie over waarschuwingsmelding van Philips. U wordt daarnaast ook geïnformeerd via e-mails of brieven van uw BiPAP/CPAP leverancier.