Inbraakpoging ICT van Gelre ziekenhuizen

16 August 2021

Gedurende drie weken zijn een groot aantal pogingen gedaan om in te breken vanuit het buitenland in de ICT omgeving van Gelre ziekenhuizen. Dit is in een vroeg stadium gesignaleerd door Gelre waardoor snel kon worden gereageerd.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

Helaas is uit onderzoek gebleken dat desondanks onbevoegden toegang hebben kunnen krijgen tot 1 mailbox van een medewerker. Vanuit dit account zijn geen gegevens verzonden of gedownload. Maar het is niet met zekerheid uit te sluiten dat de hacker mailberichten met persoonsgegevens heeft ingezien, de kans daarop is echter klein.

Hoewel afweermechanismen goed hebben gewerkt, heeft Gelre inmiddels verdere maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Tevens is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vanzelfsprekend betreurt de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen dit incident ten zeerste. Gelre werkt met gerenommeerde beveiligingssoftware en doet er alles aan om situaties als deze te voorkomen.

Meer informatie

over hoe binnen Gelre ziekenhuizen omgegaan wordt met persoonsgegevens vindt u op onze website: