Gelre ziekenhuizen is klaar voor de toekomst

6 March 2019

Ziekenhuis publiceert jaarverslag over 2018.

Zorgverleners in gesprek bij patiënt op de kamer

Met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro, de heraccreditatie van het NIAZ voor de kwaliteit van zorg en een nieuwe strategische koers zette Gelre ziekenhuizen in 2018 stevige stappen richting de toekomst. Het ziekenhuis gaat de uitdaging aan om de zorg de komende jaren betaalbaar én menselijk te houden.

Als gevolg van vergrijzing en nieuwe behandelmogelijkheden neemt de zorgvraag in de regio Apeldoorn-Zutphen de komende jaren verder toe. Het budget stijgt echter niet mee. In de nieuwe koers die Gelre voor de komende jaren heeft uitgestippeld, is daar rekening mee gehouden. Menselijke zorg blijft daarbij de rode draad, benadrukt Gelre. ‘Zorg beter voor elkaar’ is de vlag die wappert boven deze nieuwe koers.


Buiten de muren

Gelre focust zich de komende jaren op medisch specialistische zorg, die zich steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis zal afspelen. Daar waar mogelijk, zelfs bij de patiënt thuis. Op een aantal onderdelen, zoals nierdialyse en hartfalen, biedt Gelre die zorg al aan huis. Dat zal op termijn ook voor andere vormen van zorg - zoals bepaalde chemokuren – gaan gelden.

Om die beweging te kunnen maken, gaat Gelre de komende jaren nog intensiever samenwerken met huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties in de regio. “We staan voor dezelfde uitdaging en hebben elkaar nodig om tot goede oplossingen te komen”, aldus Michel Galjee, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre. “Bovendien hebben juist oudere patiënten vaak contact met meerdere zorgverleners. Dat stelt ons voor de plicht de zorg rondom een patiënt zorgvuldig met elkaar af te stemmen.”


Online jaarbericht en Gelre-film

In het online jaarbericht blikken we uitgebreid en chronologisch terug op 2018. Het bevat kleine en grote verhalen, over verrassende innovaties en mooie zorginhoudelijke ontwikkelingen. Ook in onze nieuwe Gelre-film spelen kleine verhalen een grote rol. De film heeft als thema ‘aandacht’ en visualiseert een belangrijk aspect van onze nieuwe slogan ‘Zorg beter voor elkaar’.

Het jaarbericht 2018 van Gelre staat op: jaarbericht 2018

Bekijk de Gelre-film.