Gelre kiest voor gespecialiseerde centra, acute zorg en poli’s blijven op beide locaties

7 July 2022

De Raad van Bestuur van Gelre heeft een besluit genomen over de toekomst van de zorg op de locaties Apeldoorn en Zutphen. De zorg wordt rondom de patiënt georganiseerd, zo dichtbij mogelijk. Gespecialiseerde behandelingen worden straks op één van beide locaties aangeboden. De acute zorg en de poliklinieken blijven op beide locaties.

Het besluit betekent dat specifieke patiëntgroepen straks op één van beide locaties, dus in Zutphen óf in Apeldoorn, worden behandeld. Het voordeel voor de patiënt is dat alle kennis en ervaring op één plek gebundeld is. Deze manier van werken is niet helemaal nieuw voor Gelre. Zo kennen we al centra zoals het Gelre Oncologisch Centrum en het Lymecentrum, die vanaf één locatie werken en waar het vaak gaat om complexere zorg waar meerdere specialismen bij betrokken zijn.

Planbare, minder complexe zorg waarbij één specialisme betrokken is, gaat Gelre bieden in focusklinieken. Zo gaan we oogheelkundige behandelingen aanbieden in een Gelre Focuskliniek. Dat geldt ook voor liesbreuk-, knie- en heupoperaties. Nieuw is dat Gelre in focusklinieken en centra de zorg gaat inrichten rondom de patiënt. De verdeling over de locaties gaat Gelre nader bepalen.

Poliklinieken

Wordt u in een focuskliniek of centrum behandeld, dan kunt u als patiënt altijd terecht in Apeldoorn en Zutphen voor een eerste afspraak of voor een controle na afloop. Want zowel in Zutphen als in Apeldoorn houden we onze poliklinieken voor alle specialismen.

Acute zorg

De acute zorg blijft op beide locaties: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Eerste Harthulp, Kindergeneeskunde en Verloskunde en operatiekamers blijven zowel Apeldoorn als Zutphen.

Van goede zorg naar excellente persoonlijke zorg

Gelre puzzelde de afgelopen twee jaar met de vraag hoe zij de medisch specialistische zorg voor de 400.000 mensen in haar regio toegankelijk kan houden. In een tijd waarin de arbeidsmarkt heel krap is, het beschikbare budget voor zorg niet groter wordt en kwaliteitseisen verder toenemen. De ambitie van Gelre om de medisch specialistische zorg toegankelijk te houden voor alle inwoners uit haar verzorgingsgebied, is onverminderd groot. Hiervoor is een goede samenwerking met huisartsenzorg, verpleeg- en thuiszorg en medisch specialistische zorg van cruciaal belang. Die samenwerking in de regio gaat Gelre verder intensiveren.

Het was een proces dat binnen en buiten het ziekenhuis bij tijd en wijle emoties opriep. Mensen waren bang dat hun eigen vertrouwde ziekenhuis, waar ze al jaren werken of patiënt zijn, ingrijpend zou gaan veranderen. Gelre begrijpt die emoties. Het was bovendien best een langdurig proces, want Covid-19 legde een enorme druk op ons ziekenhuis.

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur: “Voor de zorg zijn het intensieve jaren geweest. Zo ook voor ons. We zijn heel blij dat we het besluit over de locatieprofielen nu wel hebben kunnen nemen. We willen verder bouwen aan een sterk Gelre, waarbij medische specialistische zorg voor de 400.000 mensen in ons verzorgingsgebied toegankelijk blijft. Dit is een besluit met perspectief voor onze patiënten, medewerkers en inwoners uit onze regio. We geloven in de kracht van ons mooie ziekenhuis.”