Gelre kiest voor een nieuw elektronisch patiëntendossier

14 July 2021

Omdat ons huidige elektronische patiëntendossier (EPD) niet meer past bij alle kwaliteitseisen die in de toekomst worden gesteld aan een EPD,  investeren wij in een nieuw systeem van ChipSoft: HiX. Het nieuwe EPD past bij onze ambitie als het gaat om zorginnovatie. Het verlaagt de registratie- en beheerlast en dat betekent voor onze zorgverleners meer tijd voor u als patiënt.

Zorg beter voor elkaar

In veel ziekenhuizen wordt het elektronisch patiëntendossier van ChipSoft al gebruikt, ook in deze regio. Hierdoor wordt het makkelijker en gebruiksvriendelijker voor betrokken zorgverleners om patiëntgegevens uit te wisselen. Behandelingen vinden immers op steeds meer plekken plaats. Samen met u als patiënt beslissen we over de beste zorg in uw persoonlijke situatie. We werken daarbij nauw samen met zorgpartners in de regio, zodat we ook samen met hen bepalen welke zorg waar geboden kan worden.

Optimale ondersteuning voor artsen en verpleegkundigen

Voor onze zorgverleners betekent de overgang naar HiX een vermindering van de registratielast en daardoor meer tijd voor u als patiënt. Het wordt voor hen makkelijker en gebruiksvriendelijker om gegevens te registreren in één geïntegreerd systeem op iedere locatie van Gelre. Eenmaal geregistreerde gegevens kunnen handig worden hergebruikt en zorgverleners die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties.

Eind 2022 klaar voor gebruik

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier van ChipSoft is in het laatste kwartaal van 2022 klaar voor gebruik. Tot die tijd treffen wij alle voorbereidingen. Daar merkt u als patiënt verder niks van. Wij blijven zorgvuldig omgaan met uw medische gegevens en wisselen nooit gegevens uit zonder dat u daar toestemming voor geeft.