Gelre een van de winnaars onderzoek Elsevier weekblad

26 November 2021

Gelre ziekenhuizen mag zich dit jaar een van de winnaars noemen van het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken van Elsevier Weekblad.

Voor drie van de zeven behandelingen is de maximale score voor de berekende kwaliteit van zorg behaald; voor het plaatsen van heupprotheses, voor het plaatsen van knieprotheses en voor staaroperaties. Deze scores zijn gebaseerd op de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we voor het jaar 2020 aanleverden aan het Zorginstituut Nederland. Tevens is gekeken naar wachttijden en de financiële stabiliteit van het ziekenhuis in 2020. Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek is te luisteren via een podcast op ewmagazine.nl/zorg.  

Ook voor andere aandoeningen die in dit onderzoek niet specifiek belicht zijn, scoort Gelre steeds beter op het gebied van kwaliteitsindicatoren. Voorbeelden van andere excellent scorende indicatoren zijn:

  • Het groeiend aantal liesbreukoperaties onder lokale anesthesie
  • Het hoge percentage patiënten dat een intake voor hartrevalidatie heeft gehad na een STEMI (hartinfarct)
  • Het hoge percentage patiënten met veneuze ziekten waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de behandeling.
  • Het hoge percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na primair borstsparende operatie voor invasief borstkanker zonder metastasen op afstand.
  • Het hoge percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut.
  • Het hoge percentage kinderen dat bij opname gescreend is op ondervoeding. Hierbij is Gelre ook als goed voorbeeld beschreven in de publicatie van de IGJ: Het resultaat telt
  • Het hoge percentage patiënten met hartritmestoornissen waarbij gestart is met antistolling wanneer daar indicatie voor is.