Eerste prijs voor onderzoek naar kwaliteit van leven na ontslag van de IC Gelre

26 November 2019

José Hofhuis, verpleegkundig zorgonderzoeker/research-coördinator intensive care (IC), heeft onlangs op het Europese ICU Recovery congres de eerste prijs gewonnen voor de beste mondelinge samenvatting en presentatie van haar onderzoek. “Mijn presentatie ging over de resultaten van mijn onderzoek Health-related quality of life van patiënten 10 jaar na ontslag van de intensive care. Daarbij heb ik gekeken hoe iemand de kwaliteit van zijn leven ervaart in relatie tot zijn gezondheid.”

Prijs voor José Hofhuis IC Gelre

José heeft gewonnen vanwege de inhoud en opzet van haar onderzoek, haar presentatie en hoe ze vragen uit het publiek heeft beantwoord. “Onderzoek doen is veel werk, maar ik vind het ook heel uitdagend. De contacten met patiënten en hun familie ervaar ik als bijzonder en ook heel stimulerend”, vertelt ze.

Leren van ervaringen en uitkomsten uit onderzoek

Het Expertisecentrum voor IC Revalidatie Apeldoorn doet onder meer onderzoek naar de uitkomsten en ervaringen van patiënten die op de IC zijn opgenomen. José: “Als IC team kunnen we van deze uitkomsten en ervaringen leren. Ze helpen ons mogelijk medische interventies te doen die nog beter aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft.” Het onderzoek van José is gericht op patiënten die langer dan 48 uur op de IC waren opgenomen. De groep bestaat uit 749 patiënten die tussen het jaar 2000 en 2008 op de IC hebben gelegen. “Wij hebben patiënten 10 jaar lang op verschillende momenten gevolgd en een vragenlijst afgenomen over hoe zij de kwaliteit van hun leven ervaren. Dat hebben we zowel voor de opname op de IC gedaan als diverse momenten na ontslag van de IC en uit het ziekenhuis.”

Europees congres

Het Europees congres waar José de eerste prijs won, is het 7th European Conference on Weaning and Rehabilitation in Critically ill Patients. Dit jaar vond het op 9 en 10 november plaats in het AMC in Amsterdam. Het congres is gericht op het herstel van de patiënten met een ernstige ziekte waarvoor opname op de Intensive Care noodzakelijk is. Een snel herstel kan worden bereikt als iedereen die bij het herstel betrokken is, samenwerkt als een team. Dit team bestaat uit professionals zoals verpleegkundigen, intensivisten, fysiotherapeuten en logopedisten.