Drie Gelre expertisecentra in nieuw STZ Topklinisch Zorgregister

10 December 2018

Als topklinisch opleidingsziekenhuis is Gelre ziekenhuizen door STZ een tijdje geleden gevraagd deel te nemen aan het STZ Topklinisch Zorgregister. Dat register is openbaar en staat vanaf nu online.

STZ logo met tekst


Bekijk het STZ Topklinisch Zorgregister op: https://www.stz.nl/zorgregister 


Gelre heeft drie topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend:

Deze zorgfuncties voldoen aan zeer hoge vakinhoudelijke normen op het gebied van opleiding, wetenschappelijk onderzoek en zorg voor de patiënt.


Meer informatie

  • Bekijk op de webpagina Onze STZ-status een filmpje over wat STZ betekent.
  • Lees meer over de Topklinische zorgfuncties van Gelre ziekenhuizen.