Collega Henk Adriaansen ontvangt Noyons penning

10 December 2020

Op 3 december heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratorium geneeskunde (NVKC) de Noyons penning uitgereikt aan onze collega Henk Adriaansen. Henk Adriaansen is laboratoriumarts en werkt sinds 2001 op de afdeling KCHL van Gelre ziekenhuizen.

Henk Adriaansen is een zeer gewaardeerde collega, die binnen de vereniging – maar ook ver daarbuiten – veel aanzien geniet voor zijn expertise op het gebied van de hemato-oncologische diagnostiek. Daarnaast is Henk ook vele jaren zeer actief geweest binnen de Federatie Nederlandse Trombosediensten FNT. Zijn inhoudelijke en bestuurlijke expertise zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de trombosezorg in Nederland. Zijn enthousiasme en betrokkenheid maakten hem een gewaardeerd ambassadeur en verbindende factor tussen NVKC en FNT. Voor zijn inspanningen voor de FNT, zowel bestuurlijk als medisch-inhoudelijk, ontving hij eerder de Jordanpenning.

Met hart en ziel
Henk zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor het belang van de vereniging. Samen met collega van der Leur heeft hij aan de basis gestaan van de vernieuwing van de structuur en uitvoering van vakgroep visitaties en bovendien vele jaren actief betrokken geweest bij de uitvoering hiervan.

Henk geldt als een bescheiden, integere en analytische collega en zijn weloverwogen inbreng in commissies en werkgroepen wordt altijd zeer gewaardeerd.

Waardering
Het bestuur van de NVKC wil met de toekenning van de Noyons penning haar grote waardering uitspreken voor de grote betekenis en inzet van collega Henk Adriaansen voor onze vereniging.

De vakgroep KCHL is bijzonder trots op deze terechte erkenning en feliciteren hem van harte!