Bevallingen, opnames en spoedconsulten niet meer in de weekenden bij verloskunde Gelre Zutphen

20 April 2023

Zoals bekend gaat er veel veranderen bij afdeling verloskunde in Gelre Zutphen. Vanaf 1 juli 2023 zal de afdeling in Zutphen definitief haar deuren sluiten. Er vinden dan in Zutphen geen bevallingen of (spoed)opnames van zwangeren meer plaats. Hetzelfde geldt voor spoedconsulten buiten kantooruren. Voor de gewone zwangerschapscontroles kunnen zwangeren wél na 1 juli in Zutphen terecht.

Gelre vlaggen bij ziekenhuis in Zutphen

Bevallingen, opnames en spoedconsulten alleen nog van maandag t/m vrijdag, niet meer in de weekenden

Vanwege alle veranderingen blijkt het steeds lastiger om de personele bezetting rond te krijgen. Door ziekte en verzuim lukt het niet meer om in de weekenden een goede personele bezetting te hebben. Dit is helaas overmacht. Om kwalitatief goede en veilige zorg te blijven bieden, zoals zwangeren en kraamvrouwen van ons gewend zijn, kunnen zij alleen nog van maandag t/m vrijdag bij ons terecht voor een bevalling of (spoed)opname. Vanaf vrijdag 21 april is het helaas niet meer mogelijk om in de weekenden te bevallen in ons ziekenhuis. Ook een spoedopname of spoedconsult vanwege de zwangerschap is in de weekenden niet meer mogelijk. Wij verwijzen zwangeren dan door naar Gelre Apeldoorn of eventueel naar één van de omliggende ziekenhuizen.

Wij vinden het heel vervelend voor onze patiënten dat wij deze maatregel moeten nemen en hen zo kort van tevoren hierover informeren. Wij hadden dit graag anders gezien. Helaas hebben wij door overmacht deze maatregel per direct moeten nemen. Het betekent wél dat zwangeren van maandag t/m vrijdag nog bij ons terecht kunnen voor hun bevalling en met al hun zorgvragen rondom de zwangerschap en bevalling.

Vragen?

  • Bent u als zwangere onder medische controle bij de gynaecoloog in het ziekenhuis? Bel dan bij vragen, (zwangerschaps)klachten of het begin van de bevalling zoals gebruikelijk naar onze dienstdoende klinische verloskundige. Zij is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op: 0575 - 592 752. U krijgt dan te horen of u bij ons terecht kan en zo niet, waar dan wel.
  • Bent u als zwangere onder controle bij een van de verloskundige praktijken in de regio? Bel dan bij vragen, (zwangerschaps)klachten of het begin van de bevalling zoals gebruikelijk naar uw eigen verloskundige. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden en kan, zo nodig met hulp van ons, zorgen dat u op de juiste plek terecht kunt.