Beter bereikbaar voor patiënt en huisarts door inzet BeterDichtbij en aangepaste telefonie in Gelre ziekenhuizen

24 June 2024

BeterDichtbij is een app die beveiligde communicatie tussen patiënt en zorgverlener mogelijk maakt. Bijvoorbeeld om korte vragen en antwoorden uit te wisselen of foto’s en onderzoeksuitslagen te delen. Veilig en makkelijk. Vandaag zijn 6 nieuwe afdelingen in Gelre Apeldoorn en Zutphen gestart met BeterDichtbij! Dit zijn Biometrie, Gynaecologie, Longgeneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Interne geneeskunde en Reumatologie. Naast BeterDichtbij gebruiken deze afdelingen vanaf vandaag ook ons vernieuwde telefonische keuzemenu! Alle andere poliklinieken van Gelre volgen in september.

BeterDichtbij 

Met de BeterDichtbij app hebben onze patiënten eenvoudig digitaal contact met de eigen zorgverleners. Veilig en betrouwbaar en op het moment dat het hen het beste uit komt. Informatie over afspraken en de voorbereiding die daarvoor nodig is bereikt hen zo nog beter en op het juiste moment. Zo zijn onze patiënten goed geïnformeerd en komen zij beter voorbereid op de afspraak.

Denk aan:  

  • Informatie over gemaakte, gewijzigde en geannuleerde afspraken.  
  • Informatie zoals patiëntenfolders; deze kunnen worden meegestuurd met de app. 
  • Afspraakherinneringen, naast de gebruikelijke sms-afspraakherinnering. 
  • Beantwoorden van (medische) vragen. 

Onze patiënten ontvangen automatisch een uitnodiging voor BeterDichtbij via e-mail als een afspraak in ons ziekenhuis wordt gepland. Wil de patiënt al eerder van BeterDichtbij gebruik maken? Dan kan dit worden afgestemd met het secretariaat van de afdeling.   

Verbeterde telefonische bereikbaarheid 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen werken we ook aan een betere telefonische bereikbaarheid. De poliklinieken en onderzoeksafdelingen van Gelre ziekenhuizen zijn nu ruimer open; van maandag tot en met vrijdag zijn de meeste poliklinieken van 08:30 uur tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar. Daarnaast is het telefonische keuzemenu nu korter en eenvoudiger, mét een nieuwe stem!   

Dienstdoende arts sneller aan de lijn voor huisartsen  

In urgente situaties is het voor huisartsen belangrijk om snel een dienstdoende arts te spreken voor overleg over het insturen van de patiënt. We werken er daarom hard aan om alle rechtstreekse telefoonnummers van de dienstdoende artsen te vermelden in de Zorgdomein verwijzing ‘spoed’ van het betreffende specialisme.    

Daarnaast werken we aan één centraal telefoonnummer voor huisartsen. Wanneer de huisarts dit nummer belt komt hij/zij, met voorrang, binnen bij de telefooncentrale en wordt dan direct doorverbonden met de dienstdoende arts.   

Meer informatie over BeterDichtbij

Via onderstaande links leest u meer informatie over BeterDichtbij. 

Ervaringsverhalen: