Besluitvorming locatieprofielen doorgeschoven naar 2022 vanwege kritische situatie COVID

1 December 2021

In verband met de alarmerende situatie rondom de opname van het aantal COVID-patiënten binnen Gelre, gaan we ons besluit over locatieprofilering doorschuiven naar 2022.

In het traject locatieprofilering onderzoeken we, welke zorg we in de toekomst op welke locatie (blijven) bieden. In onze oorspronkelijk planning zouden we dit besluit in december 2021 nemen. De situatie rondom COVID zorgt er echter voor dat verschillende gesprekken en bijeenkomsten over het locatieprofielentraject moeten worden afgezegd.

Op dit moment hebben we maar één prioriteit: het ziekenhuis draaiende houden. Het traject locatieprofielen is te belangrijk en ligt te gevoelig om in deze hectiek een zorgvuldig besluitvormingsproces te doorlopen. De afgelopen weken hebben we vastgesteld dat de inhoud van het besluit nog verdere afstemming behoeft.

We realiseren ons goed dat dit uitstel betekent dat we onze eigen mensen en ook de buitenwereld langer in onzekerheid laten. We vertrouwen erop dat we dit gesprek na de huidige COVID-golf weer voortvarend kunnen oppakken.