Bericht Raad van Toezicht over voortgang locatieprofielentraject

18 March 2022

Gelre wil de besluitvorming over de locatieprofielen graag weer snel oppakken. We vinden het van groot belang om snel duidelijkheid te geven aan onze patiënten, medewerkers en partners in de regio over de toekomst van onze medisch-specialistische zorg.

Op dit moment zetten onze medewerkers nog alle zeilen bij om de reguliere zorg in zijn volle omvang te hervatten. Er zijn lange wachtlijsten en het verzuim is nog ongekend hoog.  De besluitvorming over locatieprofielen gaat iedereen aan. We willen hier zoveel mogelijk sleutelfiguren binnen en buiten onze organisatie bij betrekken. Daarom vinden we het verstandig het proces rondom locatieprofilering op te pakken als daar weer de ruimte voor is. Zodra de situatie rondom COVID en het opschalen van de reguliere zorg het weer toelaat, pakken we dit traject met voorrang op. Tegen de zomer verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Onvrede over de communicatie en procesgang

In het laatste half jaar is onvrede ontstaan bij de medische staf. Dit ging niet zozeer over de inhoud van het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur, maar meer over de communicatie en de procesgang.

Onafhankelijk onderzoek

Naar aanleiding van deze onvrede, heeft de Raad van Toezicht, in overleg met het Bestuur Medische Staf en de Raad van Bestuur, opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te starten. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf zijn inmiddels in gesprek over de conclusies en aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Uiteraard worden ook de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundig Adviesraad hierbij betrokken.

Met vriendelijke groet,

Namens de Raad van Toezicht,

Sandra Mulder