Behandeling met ijzerinfuus voortaan in wijklocaties Vérian en Sensire

11 September 2023

Vanaf begin september krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om hun ijzer toediening via infuus op de wijklocaties van Vérian in Apeldoorn en Sensire in Zutphen te krijgen. De eerste twee behandelingen krijgen patiënten altijd in het ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling in Apeldoorn of Zutphen. Zijn er geen complicaties of ernstige bijwerkingen tijdens of na deze behandelingen? Dan krijgen patiënten vanaf de derde toediening hun ijzerinfuus behandeling van een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian of Sensire op hun wijklocatie.

IJzertekort behandelen met Ferinject

Ferinject is een medicijn dat ijzertekorten in het lichaam snel aanvult. Het medicijn bevat ijzer en dat is een belangrijke bouwstof voor de rode bloedlichaampjes die zorgen voor zuurstofvervoer naar onder andere spieren en organen. Ferinject is dus een medicijn voor het behandelen van bloedarmoede. En om ijzertekort te voorkomen bij bepaalde aandoeningen waar snel een ijzertekort kan ontstaan zoals chronische darmaandoeningen, chronische hartaandoeningen en kanker. Patiënten hebben dan last van symptomen zoals vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen en verhoogde vatbaarheid voor infecties. De gespecialiseerd verpleegkundige lost het bruine vloeibare Ferinject op in infuusvloeistof en de patiënt krijgt dit medicijn toegediend via een infuus. 

Samenwerken aan toekomstbestendige zorg

Gelre ziekenhuizen wil samen met zorgorganisaties Vérian en Sensire patiënten meer comfort bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk. Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en daardoor komen tevens dagbehandeling bedden in het ziekenhuis vrij voor andere patiënten. Deze zorg in de wijklocaties past bij het streven van de overheid naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Het gaat hierbij altijd om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt.