App geeft patiënt regie over eigen herstel van bepaalde botbreuken en verstuiking

25 February 2022

Goed nieuws voor kinderen en volwassenen met bepaalde eenvoudige botbreuken of een verstuiking: zij hoeven na behandeling op de Spoedeisende Hulp in Apeldoorn en Zutphen voortaan niet meer terug te komen voor controle. Het gaat hierbij om eenvoudige breuken van de teen, vinger, onderarm, enkel, een spaakverwonding (zonder breuk) en verstuiking van de enkel. De ervaring leert dat deze eenvoudige letsels doorgaans goed genezen. Patiënten met dit soort letsel kunnen vanaf 1 maart 2022 gebruik maken van het Virtual Fracture Care (VFC) traject. Via de speciale VFC app* kunnen patiënten zelf werken aan hun herstel.

Eigen regie op herstel en zorg op maat

Patiënten met de genoemde botbreuken en verstuiking hoeven niet meer standaard op controle te komen naar het ziekenhuis, omdat deze letsels eigenlijk altijd goed genezen. Ze krijgen geen gips, maar een brace of drukverband. Deze kunnen ze zelf verwijderen. Uiteraard ontvangt de patiënt hier uitleg over. Dat gaat via de VFC app. Hierin staat meer informatie over:

  • het specifieke letsel;
  • wat het normale hersteltraject is;
  • en wat het behandelplan inhoudt.

Ook staan er in de app filmpjes met oefeningen om te werken aan het herstel. De patiënt krijgt hiermee regie op zijn herstel en zorg op maat.

Breuklijn

Naast de app is er een speciale Breuklijn ingesteld, een telefoonnummer dat patiënten kunnen bellen bij vragen of toenemende pijnklachten. De Breuklijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters, met als achterwacht een traumachirurg of een orthopedisch chirurg. Uiteraard kunnen patiënten voor wie het niet mogelijk is om een app te gebruiken, nog steeds naar de polikliniek of Gipskamer komen voor controle. Dat geldt ook voor patiënten waarbij het letsel niet of onvoldoende herstelt of de klachten toenemen.

Gelre levert zorg op afstand

Met Virtual Fracture Care vindt er geen verschuiving plaats van zorg naar de eerste lijn. Wij leveren als ziekenhuis zorg op afstand, daar waar het kan. En als het nodig is, zien wij de patiënt in het ziekenhuis.

Bij Gelre wordt het Virtual Fracture Care traject breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Traumachirurgie, Orthopedie en de gipsverbandmeesters. 

Meer weten?

Kijk dan op de webpagina van de Virtuale Fracture Care app of neem contact met ons op via: vfc@gelre.nl.

 

*OLVG ontwikkelde het Virtual Fracture Care traject en de bijbehorende app voor Android en Apple. De app wordt daar en ook in enkele andere ziekenhuizen met succes gebruikt.