Aangescherpt rookbeleid per 1 augustus 2020

3 August 2020

Bij Gelre staat gezondheid centraal. Wij willen een gezonde levensstijl stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers, zonder hinder van rook en rookafval. Wij vinden dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dat betekent dat iedereen die werkzaam is voor Gelre per 1 augustus niet meer mag roken op het terrein van Gelre. De rookgedoogzone voor personeel verdwijnt.

Bord met tekst: fijn dat u hier niet rookt

Voor patiënten en bezoekers: per locatie 1 rookgedoogzone

We reduceren het aantal rookgedoogzones voor patiënten en bezoekers. Per 1 augustus hebben we nog 1 rookgedoogzone per locatie. Roken is alleen toegestaan in deze rookgedoogzone. Daarbuiten is roken op het terrein van Gelre niet toegestaan. De asbakken bij de hoofdingangen verdwijnen. Terminale patiënten bieden wij maatwerk. De bestaande bebording en communicatie wordt aangepast. Onder het motto ‘Fijn dat u hier niet rookt’ attenderen wij patiënten en bezoekers op ons rookvrije terrein en verwijzen wij rokers naar de rookgedoogzone.

Waarom dit aangescherpte rookbeleid

Roken is een maatschappelijk thema. Het spreekt voor zich dat roken slecht is voor je gezondheid. We vinden dat we als ziekenhuis zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Daarnaast is ons standpunt dat niet-rokers geen last mogen hebben van rokers. Dat geldt voor medewerkers, patiënten en bezoekers. We willen mogelijke overlast door rook en rondslingerende sigarettenpeuken voor bewoners in omliggende woonwijken voorkomen.