alert
Corona

Ons laatste nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden rondom corona: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen is een zelfstandig functionerend orgaan. De cliëntenraad Hij adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.

Doel

Het doel van de Cliëntenraad is een verbindende schakel te vormen tussen Gelre ziekenhuizen en de inwoners van haar verzorgingsgebied. De Cliëntenraad behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten die voor zorg zijn aangewezen op Gelre ziekenhuizen.

Onafhankelijk

De Cliëntenraad functioneert onafhankelijk van Gelre ziekenhuizen. Zijn functioneren is omschreven in artikel 2 en 3 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wcmz) en het Instellingsbesluit Cliëntenraad van Gelre ziekenhuizen.

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit leden op persoonlijke titel. Deze leden worden benoemd door de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen.

Meer lezen over de aandachtspunten, adviezen en werkwijze van de Cliëntenraad? Lees de folder.

Contact

De Cliëntenraad vindt het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van ervaringen en meningen van patiënten en bezoekers.
U kunt zelf onderwerpen aandragen die van algemeen belang zijn voor goede zorgverlening. Uw vraag of opmerking moet dus van toepassing zijn op een (groot) deel van de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, klachten of onvrede. Daarvoor kunt u terecht bij de betrokken zorgverlener, de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Bereikbaarheid

U kunt de Cliëntenraad bereiken op de volgende manieren:

 • E-mail: clientenraad@gelre.nl 
 • Secretaresse Cliëntenraad, tel: 055 - 581 8003
 • Postadres:
  Gelre ziekenhuizen
  t.a.v. Secretaresse Cliëntenraad
  Postbus 9014
  7300 DS Apeldoorn

Naast de Cliëntenraad zijn er nog twee medezeggenschapsorganen in Gelre ziekenhuizen; de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Advies Raad.

Ondernemingsraad

Verpleegkundige Advies Raad

Complementary Content
${loading}
Scroll