De inzet van beeldopnamen in Gelre ziekenhuizen (GZ)

Bij het gebruik van beeldopnamen dient een onderscheid te worden gemaakt in cameratoezicht en monitoring. Niet alleen omdat de doelen van elkaar verschillen, maar vooral omdat bij cameratoezicht de beelden voor een bepaalde periode worden vastgelegd en bij monitoring op geen enkele wijze sprake is van vastlegging van beeldmateriaal.  

Cameratoezicht

Cameratoezicht wordt ingezet met als hoofddoel het bewaken en beveiligen van aanwezige personen, goederen, informatie, gebouwen, terreinen, zaken en (productie)processen. Daarnaast heeft cameratoezicht als nevendoel het vastleggen van incidenten ter rechtmatige bewijsvoering. Voorafgaand aan het gebruik van cameratoezicht, heeft Gelre ziekenhuizen een zorgvuldige afweging gemaakt. Bij de inzet wordt per situatie afgewogen of het gerechtvaardigd belang van GZ opweegt tegen de inbreuk die wordt gemaakt bij de betrokkene. Wanneer het belang van de betrokkene zwaarder weegt dan het belang van GZ dan dient het doel op andere manieren bereikt te worden. Vastgesteld is dat de veiligheid van eenieder gediend is door cameratoezicht en dit in verhouding een minimale inbreuk is de rechten van betrokkenen. 

Op de volgende plekken is er sprake van cameratoezicht:

• In- en uitritten van het parkeerterrein en de parkeergarage
• Overzicht camera’s op parkeerterrein
• In- en uitgangen tot het GZ-gebouw en de bijbehorende ambulancehal
• Centrale hal en kruispunten van grote stromen mensenDit geldt voor zowel Apeldoorn als Zutphen

De inzet van cameratoezicht is noodzakelijk om de gestelde doelen te behalen. Toegang tot deze beelden heeft Hoofd Beveiliging.De beelden die worden vastgelegd worden niet langer bewaard dan de toegestane maximale bewaartermijn van 28 dagen. Deze termijn kan worden verruimd in geval van registratie en weergave van een strafbaar feit en bewijsvoering. Dan is de termijn niet nader bepaald, echter mogen de beelden bewaard worden voor zolang de afwikkeling van dit strafbaar feit kan duren.

Monitoring

Anders dan bij cameratoezicht, worden de beelden bij monitoring niet vastgelegd op een gegevensdrager en wordt binnen het zorgdomein toegepast voor patiëntbewaking (observatie). Toegang tot deze live beelden heeft uitsluitend het behandelend team die op dat moment zorg aan de patiënt verleent en mede met behulp van monitoring de gezondheidstoestand van patiënt kan volgen. De aanwezigheid van camera’s voor dit doel wordt bij de afdeling vermeld en zijn goed zichtbaar geplaatst.

Heeft u over bovenstaande tekst vragen dan kunt een mail sturen naar: communicatie@gelre.nl
September 2018

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten