Hoogleraar pleit voor brede blik bij kwetsbare ouderen

Per januari 2019 heeft de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen dr. Barbara van Munster benoemd tot bijzonder hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie. Deze leerstoel is ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Stichting Gelre ziekenhuizen. Ze was als internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater verbonden aan Gelre ziekenhuizen en aan Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Per september 2019 werkt ze volledig als hoogleraar bij het UMCG en is vanuit die hoedanigheid nog steeds betrokken bij het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde van Gelre ziekenhuizen voor wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van stagiairs en promovendi. Tevens is zij projectleider van het project regievoering bij multimorbiditeit.

Het hoogleraarschap werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Gelre Apeldoorn. Prof. dr. B. van Munster werkte sinds 2010 in ons ziekenhuis en is destijds betrokken geweest bij de opzet van de klinische afdeling geriatrie en de stageplaats ouderenpsychiatrie. Ook was ze voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Gelre, die wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis bevordert.

Kwetsbare ouderen

Haar benoeming betekent dat ze meer tijd heeft voor wetenschappelijk onderzoek bij kwetsbare ouderen. “En dat is hard nodig,” stelt Van Munster, “want we kennen onvoldoende het effect van bepaalde behandelingen bij oudere mensen.”

Expertisecentrum Ouderen

“Vanuit de vakgroep geriatrie in Gelre zijn we al gewend om onderzoek te doen”, vervolgt Van Munster. “Stagiairs en promovendi voeren onderzoeksprojecten uit om de dagelijkse patiëntenzorg te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld gekeken hoe je patiënten vóór een darmoperatie door eiwitrijke voeding en beweging in een optimale conditie kunt brengen. Dit soort projecten hebben we in 2017 bijeengebracht in het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde in Gelre ziekenhuizen. Zo kunnen we eigen medewerkers meer betrekken bij onderzoek en de resultaten ervan zichtbaarder maken. Binnen Gelre, maar ook daarbuiten.”

Bewustwording

Een ander onderzoek vond plaats op de hartfalenpoli. “Daar keken we samen met de cardiologen naar ouderen met hartfalen. We ontdekten dat 30 procent van hen geheugenproblemen heeft en dat zorgverleners dit niet altijd herkennen. Dit betekent dat het gebruikelijke behandeladvies, namelijk een vochtbeperking, bij deze groep meer aandacht vraagt, omdat patiënten zelf niet goed in de gaten kunnen houden hoeveel ze op een dag drinken.” Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om ouderen te screenen op kwetsbaarheden, volgens Van Munster.

Verbetering patiëntenzorg

Dit laatste voorbeeld toont ook aan dat wetenschappelijk onderzoek tot verbetering van de patiëntenzorg voor kwetsbare ouderen kan leiden. Van Munster is dan ook blij dat ze haar wetenschappelijk werk kan uitbreiden. Ze wil daarbij aandacht schenken aan de volgende thema’s:

  • Screening op kwetsbaarheden en functionele beperkingen: hoe zorg je ervoor dat specialisten behalve bijvoorbeeld het hart of de darm, ook andere factoren in kaart brengen en meenemen in hun behandeladvies?
  • Optimaliseren rondom ingewikkelde behandelingen: hoe kun je oudere patiënten in een zo goed mogelijke conditie brengen vóór een ingreep, zodat de kans op complicaties wordt beperkt?
  • Complexe besluitvorming: hoe zorg je ervoor dat de juiste behandelbeslissing wordt genomen, bijvoorbeeld wel of niet dialyseren, wel of niet deze kanker behandelen, wel of niet deze operatie doen?
  • Regievoering bij multimorbiditeit: hoe kan de samenwerking tussen specialisten verbeterd worden in de zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen?

Regievoering bij multimorbiditeit

Over de regievoering heeft Van Munster vooruitstrevende ideeën. “Nu lopen 70-plussers regelmatig bij vier of vijf dokters, van wie ze verschillende medische adviezen krijgen. Terwijl de ouderen zelf vaak vooral bezig zijn met de vraag: wat betekent dit voor mijn dagelijks leven, kan ik nog gewoon zelfstandig blijven wonen? Ik zou daarom graag zien dat ouderen vanuit ons ziekenhuis één behandelplan krijgen, dat is afgestemd op hun persoonlijke wensen.”

Beste behandeling op maat

De kersverse hoogleraar wil zich optimaal inspannen voor kwetsbare ouderen. “Zij vormen een groep die niet altijd goed voor zichzelf kan opkomen, terwijl er nog veel voor hen te verbeteren valt, zeker in het huidige zorgstelsel. In Gelre is de zorg voor ouderen een speerpunt en zet iedereen zich naar beste kunnen in voor deze complexe groep. Wat ik uiteindelijk wil bereiken, is dat kwetsbare ouderen de beste behandeling op maat krijgen. Dat betekent dat je onnodige zorg voorkomt, complicaties vermijdt en een eensluidend behandeladvies geeft dat aansluit bij de doelen die de patiënt heeft.”

 

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten