Veelgestelde vragen

Gelre ziekenhuizen heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars. Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan moet u mogelijk een deel van de rekening zelf betalen.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?

  • Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of zij een contract afgesloten hebben met Gelre ziekenhuizen.
  • Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling (gedeeltelijk) worden vergoed.

Wanneer u er niet helemaal uitkomt of twijfelt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Met welke zorgverzekeraars heeft Gelre ziekenhuizen een contract?

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt altijd een eigen risico. Welke verzekering u heeft afgesloten en bij welke verzekeraar, bepaalt hoeveel eigen risico u betaalt.

Niet aanvullend verzekerd

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt en bent u niet aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Voor informatie over uw verzekering en de hoogte van uw eigen risico, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Behandeling valt buiten aanvullende verzekering

Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

Verplicht eigen risico in 2016 en 2017: € 385,- (in 2015: € 375,-)

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in 2016 en in 2017 de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal € 860,-.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Jaarlijks veranderen de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorginstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg in het ziekenhuis waar u altijd komt. Heeft een ziekenhuis geen contract met uw zorgverzekeraar of voor de polis van uw keuze, dan moet u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf betalen.

Uitzonderingen hierop zijn de acute zorg, verloskundige zorg en zorg aan kinderen onder de 18 jaar. Deze kosten worden altijd vergoed. Informeer daarom altijd bij uw verzekeraar. Zij kunnen u het beste informeren over de inhoud van uw polis, of u een vrije keuze heeft voor zorgverleners en of de door uw gewenste zorg wordt vergoed bij de zorgverlener van uw keuze. Meer weten over bewust kiezen? Bekijk de website van Patiëntenfederatie Nederland.

 

Als Gelre ziekenhuizen geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u (een deel van) de kosten zelf moeten betalen.

Wij brengen dan het zogenaamde passantentarief in rekening, aan u als patiënt. U moet de gemaakte kosten zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De passantentarieven vindt u hier. De tarieven gelden voor zowel Gelre Apeldoorn als Gelre Zutphen.

Wilt u een prijsindicatie van een behandeling? Raadpleeg dan de passantentarieven of bel met onze patiëntenadministratie voor een offerte. Mogelijk blijkt bij een bezoek aan het ziekenhuis dat u meer of minder zorg nodig hebt dan verwacht. Dit kan betekenen dat de zorgnota hoger of lager uitvalt dan de geoffreerde prijs. 

Gereguleerde segment

Voor een aantal ziekenhuisbehandelingen gelden tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Het bedrag dat u voor een behandeling betaalt, is in elk ziekenhuis gelijk. Deze behandelingen worden ook wel behandelingen uit het A-segment genoemd.

Vrije segment

Wanneer de prijs van een behandeling in het ziekenhuis niet door de overheid is bepaald, valt deze behandeling onder het B-segment. Ziekenhuizen onderhandelen met uw zorgverzekeraars over de prijs van behandelingen uit dit segment. Daarom betaalt uw zorgverzekeraar bij ons soms minder of meer dan bij een ander ziekenhuis.

Passsantentarieven

Als Gelre ziekenhuizen geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Wij brengen dan het zogenaamde passantentarief in rekening. Neemt u onverzekerde zorg af? Dan geldt ook voor u het passantentarief. 

Als Gelre ziekenhuizen geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Wij brengen dan het zogenaamde passantentarief in rekening

Een overzicht van alle passantentarieven per jaar vindt u hier

Wilt u een prijsindicatie van een behandeling? Raadpleeg dan de passantentarieven of bel met onze patiëntenadministratie voor een offerte. Mogelijk blijkt bij een bezoek aan het ziekenhuis dat u meer of minder zorg nodig hebt dan verwacht. Dit kan betekenen dat de zorgnota hoger of lager uitvalt dan de geoffreerde prijs.

De prijzen van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) kunnen wijzigen. U betaalt de prijs die geldt (of gaat gelden) in de periode waarin de DBC is gestart.

Voorbeeld

Op 7 februari 2015 kwam u voor het eerst in het ziekenhuis met een gezondheidsklacht. Op deze datum startte de DBC. Nadat de DBC gesloten is, maakt onze patiëntenadministratie uw factuur op. De administratie bekijkt welke prijsafspraken tussen Gelre ziekenhuizen en uw zorgverzekeraar golden of gaan gelden op 7 februari 2015. Zelfs wanneer u de factuur een jaar later ontvangt.

 

Onze patiëntenadministratie maakt uw rekening op en stuurt deze in de meeste gevallen naar uw zorgverzekeraar. In deze flyer wordt de opbouw van een Diagnose Behandeling Combinatie nogmaals uitgelegd.

 

 

Voor het afsluiten van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) gelden landelijke afsluitregels. Voor een nieuwe patiënt staat een poliklinische DBC 90 dagen open. Als de behandeling na 90 dagen nog niet is afgerond, komt u terecht in een poliklinisch vervolgtraject waar een poliklinisch vervolg DBC voor is.

Deze DBC staat dan 120 dagen open, tenzij er een klinische opname of operatie volgt in uw vervolgtraject. Wordt u opgenomen of geopereerd, dan sluit een DBC 42 dagen na afloop van de opname of de operatie. Dit geldt zowel voor reguliere patiënten als voor vervolgpatiënten. In specifieke gevallen gelden deze standaardregels niet. Bijvoorbeeld bij zorg die moeilijk in vaste termijnen is in te delen, zoals een zwangerschap. Ook bij zorg die in korte tijd erg intensief is, zijn er uitzonderingen. Denk aan dialyse of een oncologische therapie.

In de meeste gevallen stuurt Gelre ziekenhuizen de declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De verzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw persoonlijke online omgeving ('mijn omgeving') op de website van uw zorgverzekering staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.  

Overige Zorg Producten

Naast DBC's zijn er ook Overige Zorg Producten (OZP). De factuur voor een OZP ontvangt u zo snel mogelijk na het afsluiten van een OZP. Wilt u weten wat een bepaalde OZP kost? Kijkt u dan in de lijst met passantentarieven.

In de meeste gevallen stuurt Gelre ziekenhuizen de declaratie rechtstreeks naar uw verzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota bij uw persoonlijke gegevens op de website van uw zorgverzekeraar staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Indien uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, ontvangt u de rekening van Gelre ziekenhuizen.

Bent u overgestapt naar een andere zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de Diagnose Behandeling Combinatie verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Voorbeeld

U komt op 30 december 2015 bij de chirurg. Dit moment is de startdatum van het DBC. Op 1 januari stapt u over naar een andere zorgverzekeraar. Gelre ziekenhuizen stuurt de factuur van uw behandeling naar de verzekeraar waar u op 30 december verzekerd was.

 

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken. Dit doet u via ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar.

In de zorgnota staat de volgende informatie:

  • de naam van het ziekenhuis
  • het specialisme
  • de consumentenomschrijving van de Diagnose Behandeling Combinatie(s) 
  • de kosten
  • de begin- en einddatum van een DBC
  • de zorgactiviteiten

Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s. Dit is afhankelijk van de duur van uw behandeling. Het ziekenhuis verstuurt de declaratie naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar staan.

Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.
Heeft u een nota van rechtstreeks van Gelre ziekenhuizen ontvangen? Dan krijgt u deze zorgnota uitsluitend op papier toegestuurd.

 

Op de factuur staan verschillende codes. U ziet de DBC-declaratiecode, de AGB-code en de DBC-prestatiecode.

De DBC-declaratiecode vertelt welk zorgtraject u heeft ontvangen. De AGB-code laat aan u, uw zorgverzekeraar en andere zorginstellingen zien dat u bij ons ziekenhuis behandeld bent. De DBC-prestatiecode vertelt u welke diagnose en behandeling u kreeg. Daarnaast worden de behandelperiode en een omschrijving van het zorgproduct vermeld.

Facturen van DBC's die na 1 juni 2014 zijn gestart bevatten ook een omschrijving en de zorgactiviteiten die onderdeel uitmaken van de betreffende DBC.

De meeste zorgnota's worden naar de zorgverzekeraars verstuurd. U kunt deze zorgnota's bekijken via 'mijn omgeving' op de website van uw zorgverzekeraar. Voor vragen over deze zorgnota kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een factuur rechtstreeks van Gelre ziekenhuizen ontvangen en heeft u een vraag over de inhoud van de zorgnota?

Neem dan contact op met de patiëntenadministratie:

• Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 16.30 uur
• Tel: 055 - 581 1074
• E-mail: nota@gelre.nl


Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.